Główny Inspektor Farmaceutyczny zdecydował w piątek o wycofaniu z obrotu czterech serii leku przeciwhistaminowego o działaniu przeciwalergicznym Ketotifen WZF.

Wycofane serie produktu leczniczego to:

- 01LF0616 (data ważności 06.2021)

- 01LF1216 (data ważności 12.2021)

- 01LF0317 (data ważności 03.2022)

- 01LF0617 (data ważności 03.2022).

Ketotifen WZF to lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, zmiany skórne. Hamuje także rozwój nadreaktywności oskrzeli i jest stosowany w zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej.

O wycofanie tych serii zwrócił się do GIF producent leku. Pozostałe serie są w obrocie. Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje miesięcznie średnio kilka decyzji o wycofaniu poszczególnych serii jakiegoś leku z obrotu, najczęściej na wniosek producenta.

Producenci leków mają obowiązek rygorystycznego dotrzymywania zgłoszonych we wniosku rejestracyjnym parametrów jakości tych produktów. Zgłaszając lek do rejestracji, producent przedstawia dokładną specyfikację tego preparatu. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek odstępstwa od przyjętych w specyfikacji parametrów, producenci występują z wnioskiem o wycofanie lub wstrzymanie w obrocie.

Zdarzają się też sytuacje, gdy lek jest wycofywany z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo lub pewność, że jest niebezpieczny dla życia lub zdrowia. Do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko - raz na kilka lat.