Umożliwienie lekarzom wystawiania recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych to jedno z rozwiązań, które wprowadzić ma nowa ustawa, zaproponowana przez resort zdrowia.Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty, zapowiedziany wcześniej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów z prośbą o pilne rozpatrzenie.
Jak wyjaśnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w piśmie dołączonym do projektu, część zaproponowanych w nim regulacji była już przedmiotem obrad Stałego Komitetu (13 grudnia 2017 r.). Zawiera on bowiem przepisy z projektowanej nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, który został przyjęty i rekomendowany Radzie Ministrów. Obecnie, jak wyjaśnił wiceminister Cieszyński, po wyłączeniu z niego części przepisów projekt ten jest na etapie Komisji Prawniczej.
Z projektowanej noweli prawa farmaceutycznego wyłączono i zawarto w omawianym projekcie m.in. przepisy związane z e-receptami. Zapisano w nim także uregulowania dotyczące realizacji i kontroli recept – zarówno elektronicznych, jak i tradycyjnych. Nowa propozycja ma też pozwolić na wystawianie takich druków bez osobistego kontaktu z pacjentem, a także umożliwić podpisywanie elektronicznej dokumentacji medycznej z wykorzystaniem narzędzia wytworzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Projektowana regulacja ma umocować w ustawie przepisy dotyczące recept, które obecnie są rozproszone w rozporządzeniach ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1570) oraz z 7 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (t.j. Dz.U. 2017 poz. 547).
Wprowadzić ma zmiany w siedmiu ustawach, w tym ustawie z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211).
E-recepta, jeden z kluczowych elementów procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia, będzie wystawiana obowiązkowo od 1 stycznia 2020 r., ale jeszcze w tym miesiącu ma ruszyć jej pilotaż.