NFZ podzielił wynoszące 1 mld zł środki na nadwykonania. Najwięcej otrzymają placówki mazowieckie (ponad 222 mln zł), dolnośląskie (156 mln zł), wielkopolskie (138 mln zł), kujawsko-pomorskie (108 mln zł), lubelskie (blisko 99 mln zł) i śląskie (98,5 mln zł).
Pieniądze jeszcze przed końcem roku trafią na konta szpitali. Pozwolą na sfinansowanie nadwykonań, czyli świadczeń udzielonych ponad kwoty zobowiązań wynikających z umów, które powstały głównie w latach 2008–2017.
Pieniądze zostały podzielone pomiędzy oddziały wojewódzkie funduszu według wartości uzgodnionych ze świadczeniodawcami.
– Pozwolą one na sfinansowanie nadwykonań powstałych przed rokiem 2017 w leczeniu szpitalnym, psychiatrii i rehabilitacji w oddziałach szpitalnych, świadczeniach zdrowotnych odrębnie kontraktowanych czy też w pozostałych rodzajach świadczeń – informuje Sylwia Wądrzyk, rzecznika NFZ.
Z kolei w przypadku świadczeń udzielonych od stycznia do września tego roku ponad kwotę wynikającą z umowy, dodatkowe pieniądze pozwolą na pokrycie kosztów świadczeń w leczeniu szpitalnym m.in.: z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, udarów, specjalistyki dziecięcej, onkologii, świadczeń nielimitowanych, toksykologii i transplantologii.
Dyrektorzy oddziałów funduszu zawarli już ugody z blisko 600 placówkami medycznymi. Pieniądze do szpitali wpłyną w ciągu najbliższych kilku dni, czyli jeszcze przed końcem roku – zapewnia fundusz.
Szef NFZ Andrzej Jacyna informował wcześniej, że za większość świadczeń NFZ zapłaci tylko część pieniędzy. Średnie propozycje miały wynieść 60–70 proc.
Zasady finansowania nadwykonań były jednolite w całym kraju. Prace nad uzgodnieniami warunków trwały kilka tygodni, zarówno w centrali, jak i oddziałach wojewódzkich NFZ.
– Spór o nadwykonania trwa od lat i nie służy nikomu, a na pewno nie pacjentom – mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podczas wczorajszej konferencji w Łodzi. – Te dodatkowe środki rozwiązują wiele problemów, z jakimi zmagały się szpitale – ocenił.
Przekazanie z budżetu 1 mld zł dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie nadwykonań umożliwiła nowelizacja ustawy okołobudżetowej na bieżący rok. NFZ podkreśla, że udało się to dzięki dobrej sytuacji finansowej i współpracy ministra zdrowia, ministra rozwoju i finansów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.