Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza w tym roku podpisać ugody z placówkami medycznymi i zapłacić im za świadczenia wykonane w ostatniej dekadzie ponad limit.O zielonym świetle na przekazanie szpitalom ekstra pieniędzy DGP informował jako pierwszy w ubiegłym tygodniu. Projekt zmiany ustawy okołobudżetowej w tej sprawie znalazł się w planach posiedzenia rządu w ostatniej chwili. Wpisano w nim maksymalnie dodatkowy miliarda złotych na zdrowie.