Premier Beata Szydło poleciła Ministerstwu Zdrowia dokonanie zmian w projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, tak by pediatrzy mogli w przyszłości leczyć w POZ dzieci i młodzież do 18 roku życia."Po konsultacjach z PTP poleciłam MZ dokonać zmiany w projekcie ustawy o POZ. Pediatrzy będą leczyć dzieci i młodzież do 18 roku życia" – napisała na Twitterze szefowa rządu.

Zgodnie z projektem nowej ustawy, koordynatorem opieki nad pacjentem ma być lekarz POZ, który będzie współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POZ będzie współpracował z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu.

Projekt zakłada, że lekarzem POZ będzie specjalistą w dziedzinie medycyny rodzinnej (lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz specjalista II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Ponadto, z powodu niedostatecznej liczby lekarzy rodzinnych, w POZ będą mogli pracować także lekarze ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjaliści chorób wewnętrznych.

W POZ będą pracować także pediatrzy, którzy będą mogli opiekować się każdym pacjentem do 18. roku życia, a od 2025 r. - tylko dziećmi w wieku do 7 lat. W pierwszej wersji projektu pediatrzy nie zostali uwzględnieni jako lekarze POZ, zapis ten został jednak zmieniony m.in. po apelu Rzecznika Praw Dziecka. W ustawie określono także kwalifikacje, jakie będą musiały mieć pielęgniarki POZ.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, pytany w czwartek o przepisy ustawy o POZ ws. pediatrów, odpowiedział, że "projekt mówił docelowo o opiece pediatrów nad dziećmi do 7. roku życia".

"W tej chwili toczą się jeszcze rozmowy na ten temat. Myślę, że niewykluczone, że akurat ten artykuł zostanie zmodyfikowany, tak aby przedłużyć możliwość opieki przez pediatrę nad podopiecznymi do 18. roku życia" – zapowiadał minister.

MZ wyjaśnia, że celem projektowanych zmian są: lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie, zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej; optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ; zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej oraz zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

Ministerstwo wyjaśnia, że podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się: budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej), opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej) oraz dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

W ocenie MZ, obowiązujący system finansowania POZ nie zachęca udzielających świadczeń do przyjmowania proaktywnej postawy w POZ i koordynowania profilaktyki ani leczenia pacjentów. Resort zdrowia zapewnia, że opieka koordynowana będzie wdrażana stopniowo, w sposób, który zagwarantuje pacjentom bezpieczeństwo zdrowotne, a przychodniom POZ – niezakłócone funkcjonowanie.

Wprowadzenie tego modelu organizacyjnego będzie poprzedzone pilotażem wdrażanym przez NFZ we współpracy z Bankiem Światowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Po przeprowadzeniu pilotażu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2019 r., warunki realizacji opieki koordynowanej (m.in. szczegółowe mechanizmy jej finansowania) zostaną uregulowane w aktach wykonawczych oraz zarządzeniach prezesa NFZ.