Gdy jakiś lek jest niezbędny do życia, ale nie podlega refundacji, rodziny chorych zazwyczaj organizują zbiórki pieniędzy. Od 23 lipca część z nich może mieć indywidualnie sfinansowaną (za zgodą resortu zdrowia) kurację.
Ratunkowy dostęp do technologii lekowych – bo o to nowe rozwiązanie chodzi – to szansa na otrzymanie leków ratujących życie i zdrowie, które nie są finansowane przez NFZ dla danej jednostki chorobowej lub w ogóle są poza refundacją. Wprowadza go ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1200). Rozwiązanie chwalą lekarze i pacjenci. W ostatnich latach nie było bowiem prawnej możliwości, by z publicznych pieniędzy pomóc osobom, dla których nie refundowano leków. Kiedyś NFZ mógł za nie płacić w ramach niestandardowych terapii lekowych, ale obowiązująca od 2012 r. nowa ustawa refundacyjna możliwość tę zlikwidowała. Urzędnicy obawiają się, że mogą teraz zostać zalani wnioskami pacjentów.
Zgoda resortu