Jakie porady osobie wypisanej do domu zapewni szpital, jak wyliczony zostanie ryczałt za leczenie dla placówek które oddziały zakwalifikują się do sieci w mniejszych szpitalach – wszystkie te kwestie regulują projekty rozporządzeń, które wczoraj po południu trafiły do konsultacji.
Są one bardziej szczegółowe niż te prezentowane w zeszłym roku i stanowią kompromis między tym, co planowało ministerstwo, a czego chcieli samorządowcy, politycy i szefowie placówek publicznych. W efekcie np. na poziomie leczenia szpitalnego aż 93 proc. pieniędzy trafi do sieci (początkowo planowano 80 proc., potem 90 proc.). To oznacza większe zabetonowanie rynku: na konkursy, w których wystartują m.in. mniejsze, specjalistyczne szpitale prywatne czy nowe oddziały publicznych (udział w sieci wymaga minimum dwóch lat kontraktu z NFZ), trafi 7 proc. pieniędzy.
Zmieni się też sposób płacenia – ryczałtem ustalanym w oparciu o dane historyczne (w tym roku według procedur wykonanych w 2015 r.) miało iść w sieci 100 proc. środków. W Sejmie mówiono o 60 proc., wyłączając z ryczałtu np. wszczepienia implantów, operacje zaćmy, które jak teraz będą płacone po wykonaniu. Z projektów wynika, że poza ryczałt trafi jednak 46 proc. pieniędzy w ramach sieci. To wypacza założenia, ale zmniejsza ryzyko, że szpitale przestałyby robić skomplikowane operacje czy kosztochłonne badania.
Ustalono też m.in., jakie dodatkowe profile, zakresy i rodzaje świadczeń, jakich można udzielać w ramach danego poziomu sieci (gdy np. szpital ma za mało oddziałów, by wejść na II lub III poziom sieci). Poszerzono też zakresy i np. do II poziomu dodano chirurgie: plastyczną, klatki piersiowej i szczękowo-twarzową.
Rafał Janiszewski, ekspert ochrony zdrowia, zwraca uwagę m.in. na planowane przyporządkowanie porad specjalistycznych do poszczególnych profili systemu zabezpieczenia. – To kluczowe i całkiem nowe zapisy. Porady prohospitalizacyjne udzielane w poradniach specjalistycznych będą realizowane w poradniach przyoddziałowych – zwraca uwagę. Zakresy są bardzo szerokie. W ramach interny jest m.in. porada z zakresu alergologii, gastroenterologii, hematologii, neurologii, transplantologii, proktologii. – Poradnia pediatryczna będzie wykonywać świadczenia z bardzo wyspecjalizowanych dziedzin, jak choćby onkologia i hematologia dziecięca, rzadkie wrodzone wady metabolizmu u dzieci, audiologia i foniatria, immunologia, reumatologia – zwraca uwagę Janiszewski.