Reklama

Biorąc pod uwagę dotychczasowe zasady Fundusz za punkty (w których ustala się wartość procedur) zapłaci 54 zł, a nie jak od wielu lat maksymalnie 52 zł. Tak jak wcześniej zapowiadał na łamach DGP Andrzej Jacyna, pełniący obowiązki prezesa NFZ.

Zwiększenie wartości punktowej dla szpitali zakładają między innymi przedstawione do konsultacji projekty zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne i inne.

Ale w praktyce zmieni się też sposób ich przeliczania – tak by był jednolity z poradniami specjalistycznymi. Chodzi o to, że do sieci szpitali, która ruszy od 1 października, szpitale będą wchodzić z wybranymi oddziałami i odpowiadającymi im poradniami. W projekcie zarządzenia, zostały przeliczone dotychczasowe wartości punktowe poszczególnych produktów rozliczeniowych, na nową liczbę punktów - przy założeniu, że średnia wartość punktu będzie wynosić 1 zł. - Powyższa zmiana umożliwi realizację przepisów projektowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – czytamy w ocenie skutków regulacji zmiany.

To by oznaczało, że jeśli zabieg kosztował dotychczas 5 pkt to był liczony 5 razy po 52 zł, a będzie 5 razy po 54 zł. A w dokumentach zamiast 5 pkt pojawi się wartość 270 pkt (po przeliczeniu na nowy system) i 270 zł (podwyżka o 10 zł).

O zmianę wyceny od lat apelowały szpitale, którym stale rosną koszty m.in. z powodu wzrostu płac (w tym minimalnej), kosztów mediów czy aparatury medycznej. Podwyżki dostaną też poradnie specjalistyczne. Jak przyznaje NFZ zmiana stawek ma na względzie zwiększone koszty udzielania świadczeń ponoszone przez świadczeniodawców, w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265).

Zmiany chwalą szefowie placówek medycznych i eksperci.

- Prezes NFZ ujednolicając wartość punktu leczeniu szpitalnym i leczeniu ambulatoryjnym przy okazji zaproponował podniesienie wartości świadczeń szpitalnych o równowartość 2 zł na każdy dotychczasowy punkt NFZ. To bardzo dobra decyzja, bo szpitale są już pod ścianą, od lat wartość świadczeń nie była zwiększana chociażby o wartość inflacji w ochronie zdrowia w tym o koszty pracy – mówi Grzegorz Byszewski z Pracodawców RP. Ale dodaje, że kluczowa jest odpowiedź na pytanie czy NFZ ma dalsze rezerwy finansowe na wzrost wartości świadczeń w związku z wejściem w życie regulacji wynagrodzenia w ochronie zdrowia – co jak zapowiada minister Konstanty Radziwiłł ma nastąpić od 1 lipca br. Jak pisaliśmy w DGP są już jednak pomysły by termin ten przesunąć o 1-2 kwartały.

Projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniający rozliczenia ze szpitalami 13 kwietnia trafił do konsultacji (potrwają dwa tygodnie).