Biorąc pod uwagę dotychczasowe zasady Fundusz za punkty (w których ustala się wartość procedur) zapłaci 54 zł, a nie jak od wielu lat maksymalnie 52 zł. Tak jak wcześniej zapowiadał na łamach DGP Andrzej Jacyna, pełniący obowiązki prezesa NFZ.

Zwiększenie wartości punktowej dla szpitali zakładają między innymi przedstawione do konsultacji projekty zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne i inne.