W sobotę w oddziałach wojewódzkich NFZ organizowany jest dzień otwarty, podczas którego pacjenci dowiedzą się, jak dokonać tzw. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu osoby, które zapomniały zgłosić się do ubezpieczenia, nie będą musiały zwracać kosztów leczenia.

W oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia w całym kraju w sobotę od godz. 9.00 do 14.00 pracownicy NFZ - wspólnie z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - będą udzielać informacji o możliwości dokonania tzw. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z obowiązującymi od połowy stycznia przepisami, pacjent, który spełniał wymogi ubezpieczenia, ale nie dopełnił związanych z tym formalności, nie musi zwracać kosztów swojego leczenia, jeśli "wstecznie" zgłosi się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunkiem jest opłacenie składek (np. w przypadku pracownika - przez pracodawcę, w przypadku zleceniobiorcy - przez zleceniodawcę, w przypadku emeryta lub rencisty przez ZUS/KRUS) lub zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pacjent może dokonać tzw. wstecznego zgłoszenia w ciągu 30 dni od chwili skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej albo 30 dni od poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. zwrotu kosztów leczenia.

Dodatkowo pod warunkiem "wstecznego" zgłoszenia do ubezpieczenia – niemal do połowy kwietnia – postępowania administracyjne dotyczące zwrotu kosztów leczenia za lata 2013-2016 nie będą wszczynane, a te, które już wszczęto - będą umarzane.

Podczas dnia otwartego w niektórych oddziałach pacjenci będą mogli też m.in. wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta lub potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne. W niektórych placówkach będzie można również złożyć wniosek do sanatorium i uzyskać informacje o bezpłatnych lekach dla seniorów.

Więcej informacji o dniu otwartym w poszczególnych oddziałach wojewódzkich NFZ można znaleźć na stronie Funduszu: http://nfz.gov.pl/.