Wejście w życie nowelizacji pakietu onkologicznego przesunięte w czasie. Zmienione przepisy zaczną obowiązywać od lipca, a nie jak pierwotnie planowano od marca.
Tak w piątek zdecydowali senatorowie. Przyjęta nowelizacja (chodzi o zmianę ustawy z 22 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1793 ze zm.), oznacza przede wszystkim zmiany w uprawnieniach pacjentów onkologicznych w dostępie do szybkiej ścieżki leczenia, którą przewiduje pakiet. Główną nowością jest uproszczenie karty DILO, czyli zielonej karty, którą lekarze wystawiają choremu, u którego zdiagnozują raka lub podejrzewają zmiany nowotworowe.
Wśród zmian pojawił się również zapis o tym, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie będą musieli (tak jak obecnie) spełniać warunku uzyskiwania wskazanego przepisami wskaźnika rozpoznań. Zgodnie z nim lekarz, który wystawił zbyt wiele zielonych kart pacjentom, u których po badaniach specjalistycznych nie stwierdzano jednak choroby nowotworowej, był obowiązkowo kierowany na szkolenia. Po wejściu w życie nowelizacji takiego wymogu nie będzie.
W ramach zgłaszanych poprawek do ustawy senatorowie odrzucili propozycję opozycji pozostawienia obowiązku zbierania konsyliów lekarskich (resort zdrowia, autor projektu, chciał jego zniesienia). Chodzi o zespół specjalistów z różnych dziedzin onkologii (m.in. radioterapii, chirurgii, hematologii), który w ciągu dwóch tygodni od pojawienia się pacjenta w szpitalu decydował o dalszym przebiegu kuracji.
Projekt został skierowany z powrotem do Sejmu.