Obawy ekspertów co do skuteczności szczepienia przeciw pneumokokom u dzieci z tzw. grup ryzyka są nieuzasadnione - ocenia resort zdrowia w piśmie przesłanym PAP. Wyjaśnia, że dzieci te nadal będą mogły otrzymać szczepionkę Prevenar PCV13, jeśli tak zadecyduje lekarz.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez ministra zdrowia, od przyszłego roku obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom zostaną objęte wszystkie nowo narodzone dzieci. Obecnie obowiązkowo szczepi się dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży i te, które po urodzeniu ważą mniej niż 2,5 kg. Ze wskazań medycznych szczepione są też dzieci do 5. roku życia chorujące m.in. na przewlekłe choroby serca, cukrzycę i astmę.

W ostatnich tygodniach część immunologów i pediatrów podnosiła, że szczepionka PCV10 (Synflorix), zaproponowana do szczepień całej populacji dzieci w Polsce od stycznia 2017, zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) nie jest przeznaczona dla dzieci z obniżoną odpornością. Specjaliści powołali się na informację producenta szczepionki, w której wskazano, że w przypadku dzieci z zaburzeniami odporności wynikającymi np. ze stosowania leków immunosupresyjnych "odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być zmniejszona", czyli szczepionka może być mniej skuteczna. Zdaniem ekspertów, u tej grupy dzieci powinna być stosowana szczepionka PCV13 (Prevenar13).

Resort zdrowia w piśmie przesłanym PAP zaznacza, że rozporządzenie wprowadzające powszechne obowiązkowe szczepienia ochronne przeciw pneumokokom "nie wprowadziło żadnych zmian w realizacji obowiązkowych (finansowanych z budżetu państwa) szczepień przeciwko pneumokokom dzieci z tzw. grup ryzyka". Do tej grupy zalicza się dzieci od 2. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia, chorujące m.in. na schorzenia immunologiczno-hematologiczne oraz pierwotne zaburzenia odporności.

Ministerstwo wskazuje, że do szczepień dzieci z tzw. grupy ryzyka stosowane są zarówno szczepionka Synflorix PCV10, jak i Prevenar PCV13, a o ich wyborze decyduje wyłącznie lekarz.

"Obawy ekspertów, wyrażone w pismach do ministra zdrowia, są nieuzasadnione i nie znajdują potwierdzenia w stanie prawnym i faktycznym" - zapewnia MZ.

Resort poinformował, że do realizacji i kontynuacji obowiązkowych szczepień przeciwko pneumokokom dla tej grupy dzieci w listopadzie tego roku (na podstawie odrębnych postępowań przetargowych) kupiono 65 tys. dawek szczepionki Prevenar PCV13 i 70 tys. dawek szczepionki Synflorix PCV10.

Ministerstwo zaznaczyło także, że producenci obu szczepionek dostarczyli już całość zamówienia do Centralnej Bazy Rezerw w Porębach. Resort zapewnia, że szczepionki przeciwko pneumokokom do obowiązkowych szczepień dzieci z grup ryzyka są dostępne, a podmioty realizujące szczepienia ochronne nie zgłaszają problemów z płynnością dostaw.

We wtorek resort poinformował o zakończeniu postępowania przetargowego ws. zakupu szczepionek przeciwko pneumokokom. Oznacza to, że dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymają szczepionkę Synflorix PCV10. Producent do 20 grudnia jest zobowiązany dostarczyć wszystkie zakupione szczepionki do Centralnej Bazy Rezerw Przeciwepidemicznych, z której będą dystrybuowane do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Pneumokoki są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, takich jak zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli. Są też najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc, zwłaszcza tego, które przebiega z bakteriemią (obecność bakterii w krwi).

Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP): zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki mogą również wywoływać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów.