Turystyka bez barier cieszy się coraz większą popularnością w Europie. Osoby niepełnosprawne potrzebują udogodnień, ale także rzetelnej informacji o ich dostępności. Projekt APP TOUR YOU dostarcza branży turystycznej rozwiązania szkoleniowe pozwalające zdobyć praktyczną wiedzę o tym, jakie informacje są potrzebne oraz w jaki sposób je gromadzić i prezentować potencjalnym klientom z niepełnosprawnościami.

APP TOUR YOU jest nowoczesnym projektem europejskim adresowanym do przedsiębiorców z branży turystycznej: małych i średnich firm, a także mikroprzedsiębiorstw. Projekt testuje nowe modele kształcenia i skutecznego rozpowszechniania informacji o turystyce bez barier. Dzięki zdobytym w ramach projektu doświadczeniom wybrani reprezentanci branży będą szkolić innych przedsiębiorców, a następnie służyć pomocą liderom sektora turystycznego.

W ramach projektu zostanie stworzona specjalna aplikacja mobilna, umożliwiająca przedsiębiorcom samodzielne zdobywanie wiedzy na temat turystyki dostępnej dla wszystkich, jak również na temat metod wdrażania tej koncepcji. Opracowany zostanie także specjalny Masowy Otwarty Kurs Online (MOOC), za pomocą którego będą prowadzone szkolenia. Narzędzia te posłużą do nie tylko do upowszechniania założeń turystyki bez barier na szeroką skalę, ale przede wszystkim do edukacji w zakresie prawidłowego gromadzenia i rozpowszechniania informacji na temat udogodnień w korzystaniu z budynków, usług i z propozycji spędzania czasu.

Uczestnicy projektu będą zdobywać nowe umiejętności i stworzą sieć współpracy przedsiębiorców działających w obszarze turystyki. Ponadto będą mieli możliwość opublikowania informacji o swojej działalności w Europejskim Katalogu Dostępnych Usług Turystycznych Pantou.

– Pierwszy kurs i warsztaty dla przedsiębiorców odbyły się w marcu tego roku w Asyżu. Wzięli w nich udział przedstawiciele branży turystycznej z Hiszpanii, Polski, Słowenii i Włoch, którzy będą przekazywać swoją wiedzę uczestnikom przygotowywanego kursu internetowego – mówi Agnieszka Kowalska z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, polskiego członka konsorcjum projektowego.

AAP TOUR YOU jest realizowany przez siedem podmiotów reprezentujących cztery kraje Unii Europejskiej. Finansowanie projektu zapewnione jest ze środków programu Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie internetowej: apptouryou.eu