W połowie stycznia wystartowały ferie. Jako pierwsze zimowe wakacje rozpoczęły dzieci z województw: pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. W ostatni poniedziałek dołączyli do niech rówieśnicy z Warmii i Mazur oraz z Podlasia (23 stycznia – 5 lutego), a następnie dwutygodniowy urlop od szkoły wezmą uczniowie z Małopolski, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz województw świętokrzyskiego i kujawsko-pomorskiego (30 stycznia – 12 lutego). Z przerwy w nauce jako ostatni skorzystają mieszkańcy Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Pomorza Zachodniego (13–26 lutego).