W sytuacji konieczności przekroczenia granicy państwa w związku z wykonywaniem pracy pojawia się pytanie o obowiązek odbycia przez pracownika kwarantanny. Przepisy istotne z tego punktu widzenia zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 447). Z uwagi na to, że jego regulacje ulegają nieustannym zmianom (na przestrzeni ostatnich trzech tygodni było ono już trzykrotnie nowelizowane), należy podkreślić, że niniejszy tekst dotyczy stanu prawnego na 16 marca 2021 r.
Z ww. rozporządzenia wynika, że obowiązek odbywania kwarantanny dotyczy wszystkich osób, które przekraczają zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (np. z Ukrainą lub Białorusią). Kwarantannę musi odbyć także znaczna część osób, która przekracza granicę wewnętrzną Unii Europejskiej (np. z Niemcami). Dotyczy to przypadków przekraczania wewnętrznej granicy: