Po raz drugi w tym roku Analizy Cen wyjazdów odnoszą się już do sezonu zimowego. Na razie obejmują one jedynie okres wysokiego sezonu rozumiany jako druga połowa lutego, czyli okres ferii dla dzieci i młodzieży województw mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz zachodniopomorskiego. Do Analiz dołączą również zimowe ceny last minute, ale dopiero od chwili gdy takie cen się pojawią, czyli od 20 października.

Bieżąca analiza wskazuje, że średnie ceny wyjazdów wysokiego sezonu zimowego sporo wzrosły w porównaniu z cenami ostatniego tygodnia września, a wzrost ten wyniósł średnio 76 złotych wobec spadku w poprzednim tygodniu o 11 złotych. Taka sytuacja była jednakże tylko i wyłącznie skutkiem bardzo znacznego wzrostu cen imprez oferowanych przez biuro podróży Itaka (średnio aż o 765 złotych). Bez uwzględnienia wpływu podwyżek cen wyjazdów w Itace średnia cena odnotowałaby spadek o 16 złotych, a więc w skali podobnej jak miało to miejsce w poprzednim tygodniu. Oznacza to, że pozostali touroperatorzy preferują niewielkie obniżki cen na niektórych kierunkach i hotelach w celu lepszego dostosowania ich do poziomu bieżącego popytu.

Struktura średnich cen hoteli na poszczególnych kierunkach zimowych wyjazdów odbiega obecnie dość znacząco od tej, którą znamy z sezonu letniego, ale nie uległa większym zmianom w porównaniu z poprzednim tygodniem – zaznacza Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu www.wczasopedia.pl i dodaje: we wszystkich kategoriach hoteli zdecydowanie najniższe ceny nadal oferuje Tunezja, a ceny na obu kierunkach egipskich są już wyraźnie wyższe. Wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie i do Maroka są już zdecydowanie droższe i prawdopodobnie jest to spowodowane nadal utrzymującymi się obawami klientów przed odwiedzaniem Egiptu. Utrzymywanie się takiej sytuacji może wywołać wzrost popytu na tańsze kierunki egzotyczne, ponieważ różnice cen pomiędzy nimi a Wyspami Kanaryjskimi znacząco się zawęziły.

Pomijając wpływ - zapewne przejściowych - nietypowo dużych podwyżek w Itace, ceny zimowych imprez do Tunezji oraz w pewnym stopniu również na Synaj są obecnie zbliżone do poziomów ubiegłorocznych. Ceny wyjazdów na egipskie wybrzeże przewyższają natomiast ubiegłoroczne o około 150 złotych, a do Maroka o około 250 złotych. Nadal drogie są natomiast wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, których zakup wymaga obecnie kwot wyższych o prawie 500 złotych aniżeli przed rokiem. Jest całkiem prawdopodobne, że w przypadku postępującej normalizacji sytuacji politycznej i społecznej w Egipcie, może jednak dojść do istotnego spadku cen wycieczek na tym ostatnim kierunku.

Obserwowana przez większość sezonu letniego dodatnia różnica cen wycieczek w porównaniu z okresem ubiegłorocznym utrzymuje się, jak na razie, również na większości kierunków zimowych wskazuje Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA i komentuje: wprawdzie najważniejszy wpływ na lepszą kondycję finansową biur podróży będą miały głównie dużo wyższe ceny ofert last minute w okresie minionych już letnich wakacji, ale sytuacja wyższych cen wyjazdów zimowych zwiększa dodatkowo pewność, że finanse naszych organizatorów – po pięciu bardzo słabych latach – weszły wreszcie w dłuższy okres większej stabilności.