Bieżąca analiza wskazuje, że średnie ceny wyjazdów wysokiego sezonu zimowego sporo wzrosły w porównaniu z cenami ostatniego tygodnia września, a wzrost ten wyniósł średnio 76 złotych wobec spadku w poprzednim tygodniu o 11 złotych. Taka sytuacja była jednakże tylko i wyłącznie skutkiem bardzo znacznego wzrostu cen imprez oferowanych przez biuro podróży Itaka (średnio aż o 765 złotych). Bez uwzględnienia wpływu podwyżek cen wyjazdów w Itace średnia cena odnotowałaby spadek o 16 złotych, a więc w skali podobnej jak miało to miejsce w poprzednim tygodniu. Oznacza to, że pozostali touroperatorzy preferują niewielkie obniżki cen na niektórych kierunkach i hotelach w celu lepszego dostosowania ich do poziomu bieżącego popytu.

Struktura średnich cen hoteli na poszczególnych kierunkach zimowych wyjazdów odbiega obecnie dość znacząco od tej, którą znamy z sezonu letniego, ale nie uległa większym zmianom w porównaniu z poprzednim tygodniem – zaznacza Jacek Dąbrowski współzałożyciel TravelDATA i portalu www.wczasopedia.pl i dodaje: we wszystkich kategoriach hoteli zdecydowanie najniższe ceny nadal oferuje Tunezja, a ceny na obu kierunkach egipskich są już wyraźnie wyższe. Wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie i do Maroka są już zdecydowanie droższe i prawdopodobnie jest to spowodowane nadal utrzymującymi się obawami klientów przed odwiedzaniem Egiptu. Utrzymywanie się takiej sytuacji może wywołać wzrost popytu na tańsze kierunki egzotyczne, ponieważ różnice cen pomiędzy nimi a Wyspami Kanaryjskimi znacząco się zawęziły.

Pomijając wpływ - zapewne przejściowych - nietypowo dużych podwyżek w Itace, ceny zimowych imprez do Tunezji oraz w pewnym stopniu również na Synaj są obecnie zbliżone do poziomów ubiegłorocznych. Ceny wyjazdów na egipskie wybrzeże przewyższają natomiast ubiegłoroczne o około 150 złotych, a do Maroka o około 250 złotych. Nadal drogie są natomiast wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, których zakup wymaga obecnie kwot wyższych o prawie 500 złotych aniżeli przed rokiem. Jest całkiem prawdopodobne, że w przypadku postępującej normalizacji sytuacji politycznej i społecznej w Egipcie, może jednak dojść do istotnego spadku cen wycieczek na tym ostatnim kierunku.

Obserwowana przez większość sezonu letniego dodatnia różnica cen wycieczek w porównaniu z okresem ubiegłorocznym utrzymuje się, jak na razie, również na większości kierunków zimowych wskazuje Andrzej Betlej współzałożyciel TravelDATA i komentuje: wprawdzie najważniejszy wpływ na lepszą kondycję finansową biur podróży będą miały głównie dużo wyższe ceny ofert last minute w okresie minionych już letnich wakacji, ale sytuacja wyższych cen wyjazdów zimowych zwiększa dodatkowo pewność, że finanse naszych organizatorów – po pięciu bardzo słabych latach – weszły wreszcie w dłuższy okres większej stabilności.