Tegoroczne wakacje były wyjątkowe dla turystów i biur podróży. Tysiące poszkodowanych klientów i 10 bankructw touroperatorów. Wyższe gwarancje ubezpieczeniowe mają uspokoić klientów.

Najgorszym scenariuszem dla biur podróży, które działają w Polsce, jest spadek zaufania klientów. Ten z kolei może się przyczynić do mniejszej sprzedaży, która może doprowadzić do powstania problemów finansowych.

U progu nowego sezonu turystycznego i rozpoczęcia sprzedaży wycieczek na jesień/zimę 2012/2013 biura podróży nie tylko kuszą klientów swoimi promocyjnymi ofertami wyjazdów, ale również chwalą się nowymi gwarancjami ubezpieczeniowymi na przyszły rok. Informacje o nowych sumach gwarancyjnych są prezentowane na stronach internetowych touroperatorów na równi z aktualnymi ofertami i promocjami. Te zabiegi mają na celu pokazanie potencjalnym klientom, że biuro jest w dobrej kondycji oraz w przypadku ewentualnego bankructwa (w tym miejscu biura informują, że nie przewidują wprawdzie takiej ewentualności) sumy ubezpieczenia są w stanie pokryć szkody wynikającego z utraty płynności finansowej.

Rok 2013 z wyższymi gwarancjami

Dostępne dane pokazują, że biura podróży działające w Polsce zawarły z ubezpieczycielami umowy, które opiewają na wyższe sumy, mające zapewnić klientom beztroskie wakacje. Największą gwarancję ubezpieczeniową na 2013 rok otrzymały biura podróży Itaka oraz Tui.

- Itaka informuje, że jej nowa gwarancja ubezpieczeniowa jest wyższa o 25 mln złotych. Od połowy września wynosi ona ponad 150 mln złotych. Gwarancja, podobnie jak dotychczasowe, wystawiona została przez Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG), wiodącego ubezpieczyciela biur podróży.
Na stronie internetowej Itaki możemy przeczytać, że kwota ubezpieczenia jest wyższa o ok. 25 mln złotych od kwoty gwarancji na sezon 2011/2012, co świadczy o osiągnięciu przez Biuro Podróży Itaka jeszcze lepszych wyników niż w analogicznym czasie w ubiegłym roku.

- Oasis Tours, który podpisał umowę z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA, informuje, że nowa gwarancja ubezpieczeniowa biura wynosi 12,5 mln złotych. Gwarancja obowiązująca do września 2012 roku wynosiła 10 mln złotych.

- Gwarancja ubezpieczeniowa wykupiona przez Wezyr Holidays na kolejny rok wynosi ponad 28 mln złotych. Tak jak w latach poprzednich touroperator ubezpieczył się w towarzystwie Europäische Reiseversicherung.

- Biuro Ecco Holiday podaje, że w związku z coraz lepszą świadomością i wiedzą klientów, którzy poszukują bezpiecznych wakacji, chcąc wyjść im naprzeciw, podniosło swoją gwarancję ubezpieczeniową o 50 proc. Nowa umowa, która obowiązuje do czerwca 2013 roku opiewa na kwotę ponad 28 mln złotych.

- Gwarancja ubezpieczeniowa biura podróży Tui wynosi ponad 100 mln złotych, z czego prawie 70 mln dla wylotów z polskich lotnisk i 14 mln dla wylotów z lotnisk niemieckich. Kwota ubezpieczenia biura podróży Tui na 2013 rok jest wyższa o 20 mln złotych od kwoty gwarancji na sezon 2011/2012.

Alfa Star posiada gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 37 mln złotych, z kolei zarząd spółki Rainbow Tours poinformował o nowej umowie ubezpieczeniowej biura, której wartość wynosi ponad 46 mln złotych.

Neckermann posiada ważną umowę gwarancyjną do końca 2012 roku. Jej kwota opiewa na sumę 37 mln złotych.

Wyższe kwoty, na które opiewają nowe umowy gwarancyjne polskich biur podróży, wskazują na to, że touroperatorzy radzą sobie lepiej niż w zeszłym roku. Jest to bardzo ważna informacja, która powinna uspokoić klientów, szukających wiarygodnego biura podróży, które zapewni bezpieczny odpoczynek.