Od 1 zł do 15 zł za każdego podróżnego – tyle będą musieli wpłacić organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych tytułem składki na utworzony fundusz gwarancyjny. Wynika tak z projektu rozporządzenia przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.) składka nie może być wyższa niż 30 zł od każdego podróżnego.
Podstawowa zmiana, którą przewidują projektowane przepisy, polega na podniesieniu składki za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej z 0 zł na 2 zł (dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej) oraz z 0 zł na 3 zł (dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych).
Do tego podniesiona zostanie składka za ułatwianie nabywania powiązanych usług turystycznych wykonywanych na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Polski, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej z zł do 1 zł (dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty po realizacji powiązanych usług turystycznych) oraz z 0 zł do 2zł (dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych).
„Niniejsze rozporządzenie ma na celu dostosowanie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny do aktualnej sytuacji finansowej Funduszu, będącej m.in. skutkiem sytuacji rynkowej wywołanej pandemią COVID-19, w szczególności w zakresie dot. zwiększonego ryzyka dla działalności prowadzonej w kraju i krajach ościennych, wynikającego ze zwiększonej podaży tego typu produktów w sytuacji obniżonej podaży produktów dotyczących krajów bardziej oddalonych od Rzeczypospolitej Polskiej” – tłumaczy projektodawca w uzasadnieniu.
Etap legislacyjny
Przekazano do konsultacji