WAKACJE | Zasłużony i długo wyczekiwany urlop nareszcie nadchodzi. Ryzyko niespodziewanych zdarzeń zawsze istnieje - czy to na greckiej plaży czy francuskim wybrzeżu. Jakie zatem ubezpieczenie NNW, OC czy AC/ASS warto mieć, by nieoczekiwane przygody nie zrujnowały domowego budżetu?

Transport medyczny z Włoch do Polski, pokrycie wyrządzonych szkód przez dziecko, spowodowanie stłuczki na niemieckiej autostradzie lub leczenie szpitalne na Wyspach Kanaryjskich do najtańszych nie należą. By zapewnić sobie finansowy spokój warto zawczasu zadbać o niedrogą i dopasowaną polisę, która w razie nieoczekiwanego obrotu spraw odciąży nas i uchroni od całego łańcucha nierzadko znacznych kosztów potrzebnego leczenia zagranicznego lub pokrycia wyrządzonych szkód.

Karta EKUZ a polisa NNW

Elementarnym zabezpieczeniem na wypadek pilnej potrzeby skorzystania z pomocy medycznej na terenie państw UE oraz Norwegii, Szwajcarii lub Liechtensteinu jest oczywiście karta EKUZ. Wydawana jest bezpłatnie na okres 12 miesięcy (choć np. emeryci otrzymują na 5 lat). Wnioskować o kartę można w oddziałach NFZ oraz online w rządowym serwisie obywatel.gov.pl. Więcej o procedurze uzyskana karty EKUZ pisaliśmy tutaj >>

Jednak taka karta przewidziana jest tylko do zabezpieczenia doraźnej i podstawowej opieki medycznej w razie nagłego wypadku. EKUZ nie obejmuje bardzo wielu świadczeń medycznych i jako obywatele jednego z państw UE mamy prawo do skorzystania w innym kraju UE/EFTA tylko z pomocy w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych w danym kraju na zasadach miejscowo przyjętych >>. Aby zatem mieć pewność, że w razie kłopotów ze zdrowiem lub urazu otrzymamy potrzebną pomoc medyczną musimy mieć polisę NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków). Na rynku ofert ubezpieczeń typu NNW na czas zagranicznego urlopu jest sporo. Różnią się one zarówno ceną, jak i zakresem ochrony. Czym się kierować przy wyborze tej najlepiej do nas dopasowanej?

- Najistotniejsze jest dokładne przeczytanie ogólnych warunków ubezpieczenia, czyli OWU. - mówi radca prawny Martyna Starzyk z Kancelarii Odszkodowawczej Śląsk. - W obszernym OWU najważniejsze są definicje, wyłączenia oraz to, kiedy odszkodowanie będzie wpłacone. Należy te fragmenty dokładnie przeczytać i upewnić się, że dobrze je rozumiemy. Isottne są także zapisy OWU dotyczące także tego, co jest trwałym i nietrwałym uszczerbkiem na zdrowiu. - tłumaczy mecenas Starzyk.

Zatem kiedy już ustalimy jaki pułap cenowy wymaganej składki ubezpieczeniowej jest dla nas do zaakceptowania, wówczas pozostaje nam porównać wybrane oferty także pod kątem zapisów OWU.

Obowiązek przestudiowania OWU nie dotyczy tylko samodzielnie podróżujących. Także klienci biur podróży, którzy kupują wycieczkę wraz z polisą powinni zorientować się jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej i czy nie jest konieczne wykupienie szerszego pakietu.

Podróż autem po Europie pewniejsza z polisą autocasco i assistance

Samodzielna podróż autem po Europie ma w sobie wiele uroku. By przyjemność pozostała niezmącona warto rozważyć zakup polisy typu autocasco. Nawet bowiem drobna stłuczka z naszej winy na parkingu przed sklepem w Belgii może pociągnąć za sobą znaczne koszty liczone w euro. Podobnie jak w przypadku polis NNW należy zwrócić uwagę na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia i przestrzegać tuż po wypadku podstawowych zasad, które dotyczą każdego kierowcy biorącego udział w zdarzeniu drogowym czy to w Polsce czy poza granicą. Kiedy to my jesteśmy sprawcą zdarzenia wówczas w miarę możliwości należy dążyć do polubownego załatwienia sprawy z poszkodowanym, bez udziału policji, co uchroni nas od dodatkowego kosztu mandatu karnego. Gdy zaś jesteśmy stroną poszkodowaną wówczas należy zebrać możliwie pełny zestaw dokumentów (kopia/zdjęcie dowodu sprawcy, dane jego polisy) i dowodów (zdjęcia z miejsca zdarzenia), które potrzebujemy do dochodzenia swoich roszczeń z polisy sprawcy.

W niemal każdym zakątku Polski w razie awarii lub innego zdarzenia przeciętny kierowca jest w stanie samodzielnie poszukać najbliższej pomocy drogowej. Znacznie trudniejsze jest to za granicą. W takich okolicznościach ratunkiem od kosztownego holowania oraz kosztów oczekiwania na naprawę jest polisa assistance. Jest to swoiste uzupełnienie polisy autocasco, która pokrywa koszty naprawy, ale nie pokrywa kosztów holowania do miejsca naprawy oraz - w zależności od wariantu ubezpieczenia - kosztu auta zastępczego na czas naprawy.

Wakacyjna polisa OC

Do czego nam polisa OC na wakacje? Może uchronić nas od zapłacenia słonego rachunku za szkody wyrządzone nieumyślnie np. przez nasze dzieci.