W 2016 r. nieco ponad połowa Polaków wypoczywała - przynajmniej dwa dni - poza miejscem zamieszkania; urlopy najczęściej spędzaliśmy w kraju - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Według CBOS wyjazdy wypoczynkowe stały się elementem stylu życia, ale jedynie dobrze wykształconych, zamożniejszych Polaków. Nadal "stosunkowo rzadko" na urlop wyjeżdżają badani, którzy nie ukończyli wyższych uczelni, są mniej zamożni, starsi, a także osoby utrzymujące się z pracy we własnych gospodarstwach rolnych.

Spośród 51 proc. Polaków - którzy zadeklarowali, że wypoczywali poza miejscem zamieszkania (przynajmniej raz w roku, przez co najmniej dwa dni) - 82 proc. spędziła urlop w kraju. Za granicą wypoczywało w 2016 r. 19 proc. dorosłych Polaków, co stanowi 37 proc. ogółu wyjeżdżających.

Badani, którzy wybrali wypoczynek w Polsce, najchętniej - tak, jak w poprzednich latach - odwiedzali dwa województwa: pomorskie i małopolskie. W porównaniu z rokiem 2015 na popularności zyskała też wschodnia Polska, zwłaszcza województwa podlaskie i lubelskie, natomiast mniej turystów niż przed rokiem wypoczywało w województwie zachodniopomorskim.

Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów zagranicznych pozostawały w 2016 r. kraje europejskie. Najwięcej osób odwiedziło Niemcy (14 proc. ogółu wyjeżdżających za granicę w celach turystyczno-wypoczynkowych czyli tyle samo, ile w roku 2015). Na kolejnych miejscach były: Grecja (13 proc. osób spędzających urlop za granicą), Chorwacja (12 proc.) oraz Włochy i Hiszpania (po 11 proc.).

CBOS zauważa, że w ostatnich latach odnotowano "spadek wyjazdów do krajów, w których dominuje islam".

Z sondażu wynika, że tak jak w poprzednich latach, najczęstszym powodem rezygnacji z wyjazdów wypoczynkowych lub turystycznych był brak pieniędzy (31 proc. wskazań wśród niewyjeżdżających). Jednocześnie - wskazuje CBOS - na przestrzeni ostatnich lat Polacy coraz rzadziej wskazują, że nie wyjechali na urlop z powodów finansowych (spadek z 40 proc. wskazań dla roku 2014 do 31 proc. za rok 2016).

Badanie pokazuje także, że wzrósł odsetek dorosłych Polaków, którzy planują wyjazd urlopowy (z 56 proc. w 2016 r. do 59 proc. obecnie). Odsetek ten jest największy od 2013 r., kiedy CBOS po raz pierwszy zadał takie pytanie.

Badanie przeprowadzono w dniach 7–15 stycznia br., na liczącej 1045 osoby, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.