Skierowana ostatnio do realizacji autostrada A1 Tuszyn-Częstochowa, między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową będzie miała po trzy pasy ruchu – wynika z informacji GDDKiA. Oznacza to m.in. znaczną skalę robót w śladzie obecnej dwupasowej „gierkówki”.

O skierowaniu tej liczącej 81 km części autostrady A1 do realizacji poinformował 20 października br. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Po oddaniu powstającego już fragmentu Częstochowa - Pyrzowice (planowo ok. połowy 2019 r.) będzie to ostatni brakujący fragment A1, przebiegający w tzw. śladzie istniejących odcinków drogi krajowej nr 1 oraz autostrady A1.

Minister Adamczyk oszacował, że przy założeniach - roku na procedury przetargowe oraz podobnych terminów budowy, jak dla powstających odcinków A1 od Częstochowy do Pyrzowic, autostrada między Tuszynem i Częstochowa mogłaby być gotowa ok. 2020 r. Podał też, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma ogłaszać przetargi na budowę pięciu brakujących odcinków jeszcze w tym roku.

Odcinki te mają oznaczenia: A, B, C, D w woj. łódzkim oraz E – w woj. śląskim (obecnie powstają tam odcinki F, G, H oraz I – od Częstochowy do Pyrzowic). Wszystkie mają być budowane w technologii betonu cementowego.

Odcinek A obejmuje 15,8 km trasy od węzła Tuszyn (bez węzła) do węzła Piotrków Trybunalski Południe - z węzłem. Przebiega w całości śladem zbudowanej w latach 80 ub. wieku autostrady A1.

Jak poinformował PAP rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski, odcinek ten między węzłami Tuszyn oraz Piotrków Zachód będzie miał tak, jak teraz, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z zachowaniem rezerwy pod poszerzenie do trzech pasów. Rezerwę dla trzeciego pasa przewidziano też na otwartym 1 lipca br. odcinku A1 Tuszyn – Stryków.

Między węzłami Piotrków Zachód i Piotrków Południe zachowany zostanie obecny przekrój dwóch jezdni po cztery pasy ruchu. Dodatkowo węzeł Piotrków Zachód ma zostać rozbudowany o relacje Łódź – Warszawa i Warszawa – Łódź.

Odcinki B (24,21 km od węzła Piotrków Południe do węzła Kamieńsk; z węzłem), C (16,52 km od węzła Kamieńsk do węzła do Radomsko; z węzłem) oraz D (7,02 km od węzła Radomsko do granicy z woj. śląskim) zostały zaprojektowane i mają powstać od razu jako trzypasowe.

Zalewski zaznaczył, że wszystkie te odcinki mają ważne decyzje środowiskowe; odcinki B, C oraz D mają też projekty umożliwiające ogłoszenie przetargów w formule „buduj”. Zaprojektowany w całości został też odcinek A, jednak wobec późniejszej decyzji o szacowanej na 20 mln zł brutto budowie brakujących relacji na węźle Piotrków Zachód ten kontrakt planowany jest w formule „projektuj i buduj”.

W tym samym trybie realizowany ma być odcinek E w woj. śląskim (16,8 km od węzła Radomsko do węzła Częstochowa Północ; bez węzła). Jak przekazał PAP rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA Marek Prusak, nie musi oznaczać to dłuższego terminu realizacji. Przygotowanie przez wykonawcę projektu wykonawczego, umożliwia mu bowiem m.in. optymalizację robót.

Ogółem na całym przebiegu A1 między węzłami Tuszyn i Częstochowa Północ zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych (Piotrków Zachód, Piotrków Południe, Kamieńsk, Radomsko oraz Mykanów), 85 obiektów inżynierskich (m.in. cztery przejścia dla dużych zwierząt). Powstaną też m.in. obwód utrzymania autostrady (przy węźle Kamieńsk), miejsca obsługi podróżnych, drogi dojazdowe, zabezpieczenia przeciw hałasowi, przejścia dla średnich i małych zwierząt, zbiorniki dla płazów i elementy odwodnienia.

Pytany o planowaną organizację ruchu na drodze krajowej nr 1 w trakcie budowy autostrady Prusak powiedział PAP, że GDDKiA będzie chciała utrzymać co najmniej trzy pasy ruchu – prawdopodobnie przemiennie dwa pasy w jedną stronę i jeden w drugą. W późniejszych etapach budowy możliwe powinno stać się zapewnienie dwóch pasów ruchu w każdą stronę.

Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A1 Częstochowa – Tuszyn trwały od lat - według różnych koncepcji finansowania. Łódzki oddział GDDKiA miał decyzje środowiskowe dla swoich odcinków w 2013 r. i 2014. Wobec likwidacji wcześniej planowanych stacji poboru opłat ostateczne decyzje zamienne dla odcinków A, B i C uzyskano w 2015 i 2016 r. (w sierpniu br. zamówiono tzw. koncepcją programową i uzyskanie decyzji dla rozbudowy węzła Piotrków Zachód – z terminem do 18 sierpnia 2017 r.).

Również katowicki oddział GDDKiA uzyskał decyzję środowiskową dla odcinka E w 2014 r., która stała się ostateczna w 2015 r.

W ostatnich latach zapowiadano budowę A1 Tuszyn - Częstochowa w systemie tzw. Drogowych Spółek Specjalnego Przeznaczenia (DSSP). 20 października minister Adamczyk mówił jednak, że przygotowanie tej formuły zajęłoby ok. dwóch lat. „Autostrada A1 to jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. (...) Zdecydowaliśmy, że nie możemy czekać” - zaznaczył.

W efekcie ta część A1 zostanie zrealizowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, w ramach limitu wydatków w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Według danych ministra infrastruktury szacunkowy koszt realizacji tej inwestycji po cenach z 2015 r. to kwota 3,28 mld zł.

Przedstawiciele GDDKiA zwracają uwagę, że będą mogli przystąpić do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych po otrzymaniu formalnych decyzji od ministerstwa. Wcześniej zapewne rząd będzie wprowadzał zmiany do obecnego Programu Budowy Dróg Krajowych, gdzie ten fragment A1 nadal przewidziany jest do realizacji w ramach DSSP.