Zwłaszcza różnią się w kwestii obowiązkowego wyposażenia samochodów, dozwolonych prędkości. Podajemy też przykładowe kwoty mandatów. Te najniższe dotyczą na ogół nieprawidłowego parkowania, najwyższe – jazdy po alkoholu i znacznego przekroczenia prędkości (ponad 50 km/h). Warto jednak pamiętać, że w wielu krajach nie ma górnej granicy kar, wyznacza je sąd w zależności od zarobków i rangi przewinienia. Wysokim karom często towarzyszy odebranie prawa jazdy lub zatrzymanie samochodu.