Formalnie od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego samochodu. Okazuje się jednak, że są sytuacje, kiedy może on się przydać lub bywa wręcz niezbędny. W jakich przypadkach warto mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta?

Dowód rejestracyjny auta. Kiedy nie jest potrzebny?

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego, ani polisy OC. Dane pojazdu i informacje o zawartej polisie gromadzone są w CEPiK-u (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Z kolei w 2020 roku kierowcy zostali zwolnieni z obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy. One również zostały zdigitalizowane.

Oznacza to, że policja, straż miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego podczas kontroli sprawdzą dane naszego auta w jednej z baz CEPiK - w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Tym samym, nie mogą ukarać nas mandatem za to, że nie mamy przy sobie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub polisy OC.

Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

To, że nie musimy mieś przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli, nie oznacza, że tego dokumentu nie można nam zatrzymać. Uprawniony organ odnotowuje jego zatrzymanie w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu jest przekazywana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzymuje pokwitowanie.

W jakich przypadkach służby mogą zatrzymać nam dowód rejestracyjny?

  • w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska
  • w przypadku, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego.

Kiedy wozić ze sobą dowód rejestracyjny?

Choć nikt nas nie ukarze za brak dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy lub polisy OC, to są takie momenty, kiedy bywają one przydatne lub wręcz konieczne. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w przypadku których trzeba lub warto mieć przy sobie dowód rejestracyjny.

Koniecznie zabierz ze sobą dowód rejestracyjny

Podczas wyjazdu za granicę - służby w innych krajach nie mają dostępu do polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów i nie będą mogły zweryfikować pojazdu oraz naszych danych.

Na badanie techniczne pojazdu - choć diagności na stacjach mają akces co systemu CEP, to przedłożenie papierowego dowodu rejestracyjnego jest ciągle obowiązkowe. Bez niego diagnosta może odmówić przystąpienia do wykonania przeglądu technicznego.

Warto mieć przy sobie dowód rejestracyjny

Gdy dojdzie do kolizji drogowej - chodzi o sytuację, gdy pojazd ulegnie bardzo znacznemu zniszczeniu i nie można odczytać m.in numeru tablic i VIN. A są one potrzebne podczas spisywania oświadczenia o winie.