Zgodnie z podpisaną przez prezydenta nowelizacją ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji zyskają prawo do ulgi. Jaka to ulga? Jakie konkretnie bilety obejmuje? W jakiej sytuacji orzekana jest niezdolność do samodzielnej egzystencji? I kiedy ustawa wejdzie w życie? Wyjaśniamy.

Ulga na przejazdy transportem zbiorowym – co obejmuje

Podpisana 4 sierpnia nowelizacja ustawy daje prawo do 49 proc. ulgi przy zakupie imiennych biletów miesięcznychosobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

Osoby te zyskają możliwości zakupu ulgowych biletów uprawniających do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej.

Czego nie obejmuje ulga na przejazdy transportem zbiorowym?

W kontekście podpisanej nowelizacji ważne jest jedno "ale". Ulga na przejazdy transportem zbiorowym nie dotyczy komunikacji miejskiej.

"W obecnym stanie prawnym do zakupu biletów miesięcznych imiennych z ulgą są bowiem uprawnione wyłącznie osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji" –napisano w komunikacie kancelarii Prezydenta RP.

W jakiej sytuacji jest orzekana niezdolność do samodzielnej egzystencji?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzekana jest w sytuacji, gdy dana osoba wymaga pomocyopiekuna przy zwykłych czynnościach życiowych, takich jak ubieranie się, zakupy, czy przygotowywanie posiłków.

Kiedy ustawa dot. ulgi na przejazdy transportem zbiorowym wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.