Poprawa jakości podróżowania jest możliwa po wymianie torów oraz przestarzałej infrastruktury technicznej, które umożliwiają podróż pociągiem na tej trasie z prędkością do 160 km/h, oraz ograniczają awarie do minimum.

Dzięki inwestycji trwającej od 2009 roku pasażerowie zyskali też nowe perony, wiaty, przejścia dla pieszych z windami dla niepełnosprawnych i nowy system informacyjny. Wszystkie prace wykonano. Zostały drobne poprawki i przeglądy.

Inwestycja na odcinku Warszawa Zachodnia- Skierniewice kosztowała ponad 1mld 240 mln zł.