Jakub Karnowski złożył rezygnację z funkcji prezesa PKP SA po prawie 4 latach zarządzania grupą, podała spółka. Ze stanowiska ustępuje także członek zarządu Piotr Ciżkowicz."Wielki program inwestycyjny, rekordowo krótkie czasy przejazdów pociągami, wysoka satysfakcja podróżnych, udane prywatyzacje oraz bardzo dobre wyniki finansowe – w takiej kondycji Jakub Karnowski zostawia Grupę PKP, po blisko czterech latach zarządzania. Okres 2012 – 2015 upłynął pod znakiem rewolucyjnych zmian, które spowodowały, że kolej w Polsce znów stała się konkurencyjna wobec innych środków transportu" - czytamy w komunikacie spółki.

Spółka podała, że najważniejszym punktem zmian, zapoczątkowanych przez zarząd Grupy PKP w 2012 r., było postawienie w centrum uwagi klienta – pasażera kolei. Obecnie poziom satysfakcji z usług PKP Intercity wynosi 64%. Od początku 2015 roku PKP Intercity sukcesywnie osiąga wzrosty liczby klientów. W październiku br. spółka zanotowała rekordowy wzrost o ponad 36%. Jest to najlepszy październikowy wynik od 4 lat. Dwa miesiące przed końcem roku z usług PKP Intercity skorzystało blisko 26 mln pasażerów, o ponad 4 mln więcej w skali roku.

"Te wyniki to efekt całego, złożonego procesu zmian, jakie zostały zapoczątkowane w Grupie PKP w 2012 roku. Objęły one 4 zasadnicze obszary: klient, inwestycje, bezpieczeństwo, zarządzanie. Na tych filarach oparta została trzyletnia strategia Grupy PKP, której wszystkie główne cele udało się zrealizować. Było to możliwe m.in. dzięki wysokiej profesjonalizacji kadr i koordynacji działań spółek Grupy, której brakowało we wcześniejszych latach" - czytamy także.

Wydatki na inwestycje w linie kolejowe, tabor oraz na budowę i modernizację dworców w latach 2012 – 15 wyniosły 30 mld złotych. Dla porównania, w ciągu wcześniejszych 11 lat było to 28,8 mld zł

"Dzięki modernizacjom linii kolejowych udało się podnieść prędkość pociągów na ok. 6 tys. km torów. Kończący się rok 2015 PKP Intercity zamknie wynikiem ok. 70% nowego lub zmodernizowanego taboru"- czytamy dalej.

Liczba inwestycji dworcowych w latach 2012 – 15 wynosi prawie 90. Niektóre obiekty objęto gruntowną modernizacją, inne wybudowano od podstaw. Na ponad 120 dworcach pasażerowie mogą korzystać z dostępu do sieci wifi. Na największych dworcach do dyspozycji podróżnych jest także szeroka oferta usługowo – handlowa. Część inwestycji PKP S.A. realizuje przy wsparciu środków UE.

"Najważniejszym wyzwaniem w obszarze zarządzania była jednak spłata tak zwanego historycznego zadłużenia. W 2012 roku wynosiło ono 4 mld zł w ujęciu netto, obecnie jest to zaledwie 0,5 mld, co oznacza, że zostało niemal całkowicie zredukowane. Tak duża spłata była możliwa dzięki znacznemu przyspieszeniu procesów prywatyzacyjnych. Największym sukcesem był giełdowy debiut PKP Cargo. Spółka dynamicznie się rozwija i zdobywa zagraniczne rynki. W tym roku sfinalizowano sprzedaż TK Telekom oraz PKP Energetyka"- podano także.

Grupa PKP planuje inwestycje na kolejne lata. W zakresie infrastruktury kolejowej planowana jest dalsza modernizacja szlaków pasażerskich, ale też większa koncentracja na towarowych liniach kolejowych. Planuje się blisko dwukrotne podniesienie prędkości na tych trasach. Zakładane jest także zwiększenie tempa inwestycji dworcowych: od 2017 roku 20 oddawanych rocznie. Do 2018 roku PKP Intercity ma natomiast dysponować 420 zmodernizowanymi lub nowymi wagonami oraz 60 lokomotywami, wskazano w informacji.