Komisja Europejska rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów transportowych w Unii. Do rozdysponowania jest łącznie ponad 7 miliardów sześćset milionów euro. Zdecydowana większość środków - 6,5 miliarda - jest dostępna tylko dla 15 państw członkowskich - w tym Polski - w ramach unijnego Funduszu Spójności. O pozostały miliard euro mogą starać się wszystkie kraje członkowskie.

Unijna komisarz ds. transportu Violetta Bulc powiedziała, że Bruksela będzie wybierała te projekty, które spełniają określone warunki. „Jeśli chodzi o pulę ponad miliarda euro - priorytetowe są projekty innowacyjne, dotyczące cyfryzacji, nowych technologii, projekty systemów zarządzania ruchem” - powiedziała Bulc. Dodała, że środki z Funduszu Spójności mają skupiać się dodatkowo na dużych projektach infrastrukturalnych zwłaszcza związanych ze zrównoważonym transportem, jak kolej i żegluga śródlądowa.

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2016 roku. Wybrane projekty zostaną ogłoszone najpóźniej latem przyszłego roku.