statystyki

Uwaga na krótkie terminy przy szkodach transportowych

autor: Justyna Bartnik01.09.2015, 09:57; Aktualizacja: 01.09.2015, 10:58
Zgodnie z art. 792 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c.) roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie jej całkowitej utraty lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona.

Zgodnie z art. 792 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c.) roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie jej całkowitej utraty lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona.źródło: ShutterStock

Roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki. Jednak reklamację na niewłaściwe wykonanie usługi trzeba złożyć niezwłocznie

Pytanie

Często korzystam z usług firm transportowych, przewożąc mój towar do magazynów w Polsce i za granicą. Ostatnio przegrałem proces, choć przewoźnik nie dostarczył towaru na czas. Związany byłem umową z kontrahentem, że dostarczę towar w czwartek do godziny 10.00, w przeciwnym razie zostanę obciążony wysokimi karami umownymi. O godz. 5.00 rano w czwartek już było wiadomo, że transport nie dotrze na czas, gdyż pojazd popsuł się na drodze. Wysłałem więc kolejny pojazd z tożsamym towarem, ale z innej firmy transportowej. Ze względu na szybki i pilny transport stawka frachtu była wyższa. Negocjacje z odbiorcą towaru doprowadziły do przedłużenia ostatecznego terminu dostawy na godz. 16.00. Po całej sytuacji obciążyłem firmę, która spóźniła dostawę, notą na kwotę, jaką otrzymałem od drugiej firmy transportowej. Nie uregulowali należności, więc odczekałem trochę i wniosłem pozew. Sąd oddalił powództwo, stwierdzając, że roszczenie jest przedawnione. Czy słusznie?

Zgodnie z art. 792 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: k.c.) roszczenia z tytułu umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie jej całkowitej utraty lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona. Jednak istotne jest, aby niezwłocznie złożyć reklamację na niewłaściwe wykonanie usługi transportowej. Termin na złożenie reklamacji to odpowiednio 7 lub 14 dni od zajścia zdarzenia.

W obiegu prawnym funkcjonuje rozporządzenie ministra transportu i budownictwa z 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r. nr 38, poz. 266), które określa szczegółowy tryb i sposób ustalania stanu przesyłek, warunki, jakim powinny odpowiadać reklamacje i wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób i przesyłek, oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Co istotne, roszczenia przysługujące przewoźnikowi przeciwko innym przewoźnikom, którzy uczestniczyli w przewozie przesyłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym przewoźnik naprawił szkodę, albo od dnia, w którym wytoczono przeciwko niemu powództwo (art. 793 k.c.). A powództwo z roszczeniem w niniejszej sprawie zostało wytoczone po upływie ustawowego terminu, zatem sąd związany przepisami szczególnymi musiał oddalić powództwo. Tym bardziej że strona pozwana już w pierwszym piśmie procesowym podniosła zarzut przedawnienia.

Terminy przedawnień

W transporcie istotne są bowiem terminy przedawnień roszczeń. Regulują je różne ustawy. Uzależnione jest to od tego, czy mamy do czynienia z transportem krajowym, czy międzynarodowym, transportem osób, towarów, rzeczy. W transporcie krajowym obowiązują przepisy ustawy z 5 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 915), w transporcie międzynarodowym zaś – konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r. nr 49, poz.238 ze zm.; dalej: konwencja CMR). Osobne regulacje mają też spedycje, których roszczenia o zapłatę przedawniają się po roku od dnia wykonania zlecenia, tyle że odpowiedzialność spedytora jest mniejsza od odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 prawa przewozowego roszczenia dochodzone na podstawie tej ustawy lub przepisów wykonawczych do niej przedawniają się z upływem roku. W różny sposób oblicza się bieg przedawnienia, datę początkową. I tak w przypadku utraty przesyłki będzie to dzień, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą, w przypadku ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu – dzień wydania przesyłki, a w przypadku szkód niedających się zauważyć z zewnątrz – od dnia protokolarnego ustalenia szkody.


Pozostało jeszcze 45% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Reklama

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie