Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym złożony w Sejmie przez posłów PO. Do tej pory tylko podmioty świadczące pośrednictwo w przewozie rzeczy były objęte systemem licencjonowania.
Jednak od niedawna na rynku funkcjonuje coraz więcej firm umożliwiających zamawianie samochodów z kierowcą wyłącznie przy użyciu aplikacji. Zdaniem projektodawców wprowadzenie licencji pozwoli wyeliminować z rynku przewozy wykonywane w szarej strefie. W ustawie ma się pojawić definicja pośrednika.
Przy okazji zostaną wprowadzone sankcje za nieprzestrzeganie przepisów przez korporacje taksówkarskie. Dziś firmy występujące o wiele licencji zobowiązują się do zatrudniania wyłącznie kierowców mających uprawnienia, ale nie ma możliwości wyegzekwowania tego zobowiązania. Projekt przewiduje w takiej sytuacji możliwość cofnięcia licencji.