Rząd przyjął projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów i ich wyposażenia przygotowany przez resort infrastruktury - podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Projekt wprowadza m.in. nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych w oparciu o stawkę godzinową.

Proponowane przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego. Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, by uniknąć sankcji za niewdrożenie przepisów należy ustanowić jak najszybszy termin wejścia w życie ustawy. Przepisy, w pierwotnej wersji projektu przygotowanej w sierpniu 2021, miały zacząć obowiązywać 1 stycznia 2022 r.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego został w projekcie ustawy wyznaczony nie tylko jako organ właściwy w sprawach homologacji w Polsce, ale również jako organ nadzoru rynku. W OSR stwierdzono, że planowane przepisy wzmocnią sprawowany przez dyrektora TDT nadzór nad właścicielami świadectw homologacji dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu oraz zakładami montującymi.

Dotychczas wydane świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem mają zachować ważność po wejściu w życie proponowanej ustawy, możliwy więc będzie dalszy montaż instalacji w oparciu o te świadectwa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia m.in. dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na skutek montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu dyrektor TDT będzie mógł zawiesić wydane świadectwo homologacji montażu takiej instalacji.

Projekt wprowadza też nowy system naliczania opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych - w systemie opłaty za godzinę pracy przedstawiciela TDT w wysokości 3,75 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanej przez prezesa GUS. Jednocześnie wskazano maksymalne stawki opłat za poszczególne czynności, które są analogiczne jak stawki obowiązujące w ustawie Prawo o ruchu drogowym, np. za wydanie świadectwa homologacji typu UE pojazdu nie więcej niż 1600 zł, a za zmianę takiego świadectwa nie więcej niż 400 zł.(PAP)