Za głosowało 432 posłów, 11 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zmierzający do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na drogach Unii Europejskiej oraz do poprawy poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej.

W trakcie prac sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła kilka poprawek o charakterze legislacyjnym i wprowadzających zmiany językowe. Posłowie z komisji poparli też zmianę, która przenosi do przepisów przejściowych rozwiązania związane z obowiązkiem sprawozdania.

Reklama

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektywy unijnej w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej.

Celem dyrektywy jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na sieci drogowej w Unii Europejskiej poprzez poprawę poziomu bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego, to jest pieszych i rowerzystów.

Ustawa przewiduje objęcie procedurami zarządzania bezpieczeństwem m.in. autostrady i drogi ekspresowe zlokalizowane poza Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T czy drogi krajowe biegnące poza miastami, które są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązania przewidują ponadto wprowadzenie obowiązku przeprowadzania co pięć lat oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmującej całą sieć. Skutkiem będzie klasyfikacja sieci dróg zgodnie z ich poziomem bezpieczeństwa. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/