Właściciel samochodu musi co roku udać się na okresowe badanie techniczne swojego pojazdu. Celem takiego badania jest ocena stanu technicznego samochodu, na podstawie której auto zostaje dopuszczone do dalszego użytkowania na drodze. A co jeśli pojazd nie spełni określonych wymagań i nie przejdzie przeglądu?

W czasie badania w Stacji Kontroli Pojazdów sprawdzany jest stan tych elementów auta, których usterka lub nadmierne zużycie może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo kierowcy, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Badany jest więc stan techniczny wszystkich układów mechanicznych auta: hamulcowego, zawieszenia, kierowniczego oraz jednostki napędowej. Osoba przeprowadzająca badanie może nie dopuścić auta do użytkowania na drodze z powodu występowania rażących usterek jednego z tych układów, ale również np. z powodu złego oświetlenia znajdującego się w wyposażeniu auta lub niedostatecznego stanu nadwozia. Rodzaj napotkanych problemów wykrytych podczas badania będzie miał wpływ na dalszy rozwój spraw oraz zadecyduje o dopuszczeniu auta do użytkowania.

Poważna usterka - poważny problem

Właściciel pojazdu, którego samochód nie przeszedł okresowego badania technicznego z powodu stwierdzenia poważnych wad musi liczyć się z poważnymi komplikacjami. Diagnosta, który przeprowadza przegląd auta, w przypadku wykrycia usterek wywierających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny i przesłać go do właściwego organu komunikacji. – Następstwem takiej sytuacji jest uniemożliwienie użytkowania takiego pojazdu. Właściciel samochodu jest zmuszony odholować auto do warsztatu, gdzie usterki wskazane w badaniu diagnostycznym zostaną należycie usunięte – wyjaśnia Agnieszka Kaźmierczak z Yanosik.pl. Kiedy samochód zostanie naprawiony należy ponownie poddać go badaniu technicznemu w Stacji Kontroli Pojazdów. Jeśli diagnosta nie stwierdzi dalszych nieprawidłowości w stanie technicznym auta, jego właściciel będzie mógł odebrać dowód rejestracyjny w wydziale komunikacji.

Mała usterka – mniejszy problem

Podczas badania okresowego pojazdu diagnosta może również wykryć usterki nie wpływające na bezpieczeństwo jazdy, których występowanie uniemożliwia jednak wystawienie pozytywnej oceny stanu technicznego samochodu. W takiej sytuacji osoba przeprowadzająca badanie nie zatrzymuje dowodu rejestracyjnego, a wystawia jedynie zaświadczenie stwierdzające, że auto nie przeszło przeglądu technicznego. Tego typu dokument zobowiązuje właściciela do niezwłocznej naprawy wskazanych usterek. Właściciel samochodu musi usunąć usterki pojazdu w ciągu 14 dni od wystawienia zaświadczenia i ponownie zgłosić się do Stacji Kontroli Pojazdów w celu zweryfikowania ich usunięcia.

Kierowco – pamiętaj o przeglądach technicznych

Prowadzenie auta bez aktualnego przeglądu technicznego jest bardzo ryzykowne. W momencie zatrzymania kierowcy takiego samochodu przez policję funkcjonariusz ma prawo do zatrzymania dowodu rejestracyjnego pojazdu, przekazania auta do odholowania na koszt właściciela lub wystawienia skierowania na przegląd techniczny. – W sytuacji kiedy auto nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa, a brak ważnego przeglądu jest jedynie wynikiem roztargnienia właściciela, decyzją policjanta auto może zostać skierowane na obowiązkowy przegląd bez potrzeby jego odholowywania – zaznacza Agnieszka Kaźmierczak z Yanosik.pl.

Oprac. AB na podstawie materiałów serwisu Yanosik.pl