Mniej pociągów, inne godziny odjazdów i komunikacja zastępcza. Od dziś weszła w życie korekta rozkładu jazdy na Kolejach Mazowieckich. Zmiany są spowodowane kolejnymi remontami na torach.

Największe utrudnienia czekają pasażerów korzystających z tak zwanej linii skierniewickiej. Przewoźnik odwołał część połączeń. Jak mówi Dariusz Grajda z zarządu spółki, część pociągów musi korzystać z torów dalekobieżnych, a to spowoduje, że nie zatrzymają się na niektórych stacjach. Dodatkowym utrudnieniem dla pasażerów będą kolejne, mniejsze już zmiany, które mogą być wprowadzane co kilka - kilkanaście dni.

Stacje, na których zatrzymują się niektóre pociągi, to między innymi Warszawa Włochy, Ursus i Pruszków. Jednocześnie przewoźnik uruchamia komunikację zastępczą ze stacji Warszawa Zachodnia do Brwinowa. Cięcia i utrudnienia wystąpią także na trasach z Warszawy do Łukowa i Małkini oraz na liniach z Radomia do Dęblina i z Siedlec do Czeremchy.

Na trasie Warszawa - Skierniewice przewoźnicy kolejowi nadal będą wzajemnie honorować swoje bilety. Dotyczy to Kolei Mazowieckich, PKP Intercity oraz Przewozów Regionalnych. Kolejne zmiany w rozkładzie wejdą w życie w drugiej połowie czerwca. Utrudnienia na linii skierniewickiej mają się zakończyć pod koniec roku.