Ustawa o publicznym transporcie drogowym za cztery lata albo zniszczy konkurencję wśród przewoźników, albo pozbawi pasażerów prawa do korzystania z ustawowych ulg
Większość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13 z późn. zm.) wejdzie w życie w 2017 r. Od tego czasu jednostki samorządu terytorialnego będą odpowiedzialne za organizację publicznego transportu zbiorowego. Dlatego już teraz opracowują plany transportowe. Na ich podstawie zostanie określona sieć połączeń, na których będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej. Tego rodzaju usługi będą świadczyli albo przewoźnicy należący do danej jednostki samorządowej, albo – w drodze zlecenia – firmy komercyjne. Jednak istnieje realne ryzyko naruszenia konkurencji: niezależnie od tego, kto będzie przewozy realizował, będzie uprzywilejowany w stosunku do innych firm.

W białych rękawiczkach