Jestem mieszkanką Warszawy. Od 1 stycznia 2014 r. bilety komunikacji miejskiej zdrożeją, a mój 90-dniowy bilet będzie ważny do połowy lutego przyszłego roku. Czy po Nowym Roku będę mogła z niego korzystać bez karty warszawiaka? – zastanawia się pani Grażyna.
Karta warszawiaka, która jest wydawana osobom mieszkającym i płacącym podatki w stolicy, będzie od 1 stycznia 2014 r. uprawniała jej posiadaczy do nabywania długookresowych biletów komunikacji miejskiej (30 i 90-dniowych) po niższych cenach niż obowiązujące dla wszystkich innych pasażerów. W przypadku biletów 90-dniowych w praktyce oznacza to ochronę przed podwyżkami, które wejdą w życie po Nowym Roku. Obecnie kosztują 250 zł i taką cenę będą dla warszawiaków nadal miały, pozostali będą musieli zapłacić 280 zł. Od 1 stycznia 2014 r., żeby posługiwać się tańszym biletem, trzeba będzie legitymować się właśnie wspomnianą kartą warszawiaka. Osoba, która kupi bilet za 250 zł, ale nie będzie jej miała, w razie kontroli zapłaci karę. Kontroler będzie mógł zweryfikować, czy należy jej się tańszy bilet.
Od tej zasady jest jednak wyjątek. Jak wyjaśnia Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, jeżeli ktoś do północy 31 grudnia 2013 r. kupi bilet długookresowy (koduje się go na elektronicznych kartach miejskich), to będzie z niego mógł korzystać do końca okresu ważności. Zgodnie bowiem z obowiązującym w stolicy prawem miejscowym biletem długookresowym skasowanym przed dniem wejścia w życie podwyżek można posługiwać się do czasu jego wygaśnięcia.
Oznacza to, że nasza czytelniczka może poczekać z wyrobieniem karty warszawiaka do lutego przyszłego roku, a do tego czasu korzystać z kupionego w 2013 r. biletu 90-dniowego. W systemie zostało odnotowane, że nabyła bilet według starej taryfy, kiedy cena 250 zł obowiązywała wszystkich. Taką informacją będzie również dysponował kontroler, więc nie będzie miał podstaw do wystawienia mandatu. W marcu przyszłego roku, kiedy pani Grażyna zechce kupić tańszy bilet, będzie już musiała posiadać kartę warszawiaka.
Podstawa prawna
Par. 37 załącznika do uchwały nr LXVI/1807/2013 Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.