Komisja Europejska dała zielone światło dla pomocy publicznej dla PKP Intercity. Chodzi o 93 miliony euro, czyli około 22 procent całej inwestycji - na zakup dalekobieżnych pociągów pasażerskich.

Polskie władze planują współfinansować ze środków unijnych zakup 20 pociągów dużej prędkości przez spółkę PKP Intercity. Bruksela uznała, że wsparcie jest zgodne z unijnymi przepisami i nadmiernie nie zakłóca konkurencji.

Zdaniem komisarza ds. konkurencji Joaquina Almunii, wykorzystanie nowoczesnych pociągów rozszerzy ofertę środków transportu pasażerskiego w Polsce. Almunia stwierdził , że "dzięki temu system transportowy stanie się bardziej zrównoważony, zmniejszą się negatywne skutki dla środowiska oraz ograniczone zostaną zatory komunikacyjne".

Bruksela zaznaczyła jednocześnie, że dzisiejsza decyzja nie ma wpływu na prowadzoną przez Komisję ocenę projektu pod względem zgodności z przepisami dotyczącymi funduszy strukturalnych.

Zakupiony tabor będzie wykorzystywany co najmniej przez 10 lat, na wcześniej ustalonych trasach łączących Warszawę z Gdańskiem, Katowicami, Krakowem i Wrocławiem. Całkowity koszt inwestycji wynosi 430 milionów euro.