Wartość nakładów na realizację inwestycji w ośmiu polskich portach lotniczych należących do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) ma do 2015 r. osiągnąć poziom ok. 4,76 mld zł, podało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ok. 2,92 mld zł będzie pochodzić z Unii Europejskiej.

Ponad 830 mln w Warszawie, 631 mln zł w Krakowie

Najbardziej kosztowne inwestycje poniesie Lotnisko Chopina w Warszawie (837,69 mln zł, w tym dofinansowanie 182,38) i Port Lotniczy Kraków-Balice (631 mln zł, w tym dofinansowanie 241,64 mln zł). W Warszawie trwają prace budowlane związane z infrastrukturą lotniskową oraz budową i modernizacją nawierzchni, natomiast w podkrakowskich Balicach wybudowany zostanie nowy terminal, rozbudowany układ komunikacyjny i infrastruktury lotniskowej.

W Porcie Lotniczym Gdańsk kosztem 439,59 mln zł (188,58 mln zł z UE) powstanie przede wszystkim drugi terminal pasażerski i zmodernizowana zostanie infrastruktura natomiast w Katowicach-Pyrzowicach przeprowadzona zostanie rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej za 432,42 mln zł (169,36 mln zł z UE). Podobne inwestycje odbędą się na lotnisku we Wrocławiu (417,33 mln zł, 138,8 mln zł z UE) i Poznaniu (364,27 mln zł, 126,48 mln zł z UE).

W najmniejszych pod względem liczby odpraw portów lotniczych należących do TEN-T zrealizowane zostaną pracę związane z budową i rozbudową infrastruktury lotniskowej i rozwojem systemów bezpieczeństwa: w Portcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka kosztem 286,88 mln zł (156,29 mln zł z UE), a w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów kosztem 141,15 mln zł (62,12 mln zł z UE).

Inwestycje zostaną dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej kwotą ok. 2,92 mld zł. Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, środki finansowe pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ok. 1,7 mld zł), funduszu TEN-T (ok. 362 mln zł) i Regionalnych Programów Operacyjnych (ok. 855 mln zł).