"Obwodnica Augustowa w nowym przebiegu przez Raczki realizowana jest w systemie 'zaprojektuj i zbuduj' od 11.03.2011, kiedy to została podpisana umowa z wykonawcą. Inwestycja polega na wykonaniu dwóch odcinków dróg o łącznej długości 34,23 km" - głosi komunikat.

Inwestycja obejmuje realizację jednojezdniowej drogi na odcinku obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła "Augustów" do węzła "Raczki" (dawniej „Szkocja") o długości 21,48 km oraz dwujezdniowej drogi ekspresowej S - 61 na odcinku od węzła „Raczki" do węzła "Suwałki Południe" (dawniej "Lotnisko") o długości 12,75 km.

Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2014 roku.

"Jak dotąd wpłynęło 5 odwołań (stan na 14 stycznia) od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, które trafią do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej" - czytamy w komunikacie.

Inwestycji od 1998 roku towarzyszyły protesty związane z jej potencjalnym negatywnym wpływem na stan środowiska przyrodniczego w Dolinie Rospudy. Było to m.in. przyczyną przerwania prac rozpoczętych w 2007 roku. W 2009 roku wybrano do realizacji nowy wariant przebiegu obwodnicy przez Raczki, omijający obszary chronione. Inwestycję wartą 535,9 mln zł netto realizuje Budimex.