Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu podjęła uchwalę w sprawie dofinansowania produkcji motoryzacyjnej w Polsce. Nie chodzi jednak o fiata, ale o opla. Rząd ustanowił program dofinansowanie produkcji opla astra IV w Gliwicach.

Jak czytamy w komunikacie CIR, Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Gliwicach pod nazwą: Uruchomienie produkcji samochodów osobowych Astra IV generacji w wersji trzy- oraz czterodrzwiowej w fabryce samochodów osobowych w Gliwicach, w latach 2012-2013”.

Program przewiduje wsparcie zakładu produkującego samochody osobowe Astra IV generacji (trzy- i czterodrzwiowe).

General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. zobowiązała się do: poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości 325 166 000 zł; utrzymania inwestycji przez co najmniej 5 lat od dnia jej zakończenia; utworzenia 150 miejsc pracy i utrzymania ich przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia.

Oprócz utworzenia 150 nowych miejsc pracy, planowane jest również powstanie – w otoczeniu zakładu – 600 miejsc zatrudnienia, bowiem inwestor zapowiada korzystanie z usług świadczonych przez lokalnych podwykonawców. Jest to ważne ze względu rynek pracy.

Obecnie w fabryce w Gliwicach pracuje ok. 2,8 tys. osób.

Zaproponowano, aby wsparcie z budżetu państwa dla inwestora z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych wyniosło 15 mln zł. Przewidziano ponadto, że jeśli w dniu zakończenia inwestycji całkowita liczba miejsc pracy będzie niższa niż 135 lub całkowita wartość inwestycji niższa niż 276 391 100 zł, inwestor musi zwrócić całość otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.