Trzy firmy oraz konsorcjum zainteresowane są dokończeniem budowy odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny. Najniższa oferta na realizację tego 4-kilometrowego odcinka to ponad 183 mln zł, najdroższa zaś wynosi ponad 226 mln zł.

W rzeszowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we wtorek zostały otwarte oferty na dokończenie budowy tego odcinka autostrady A4.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, najniższą ofertę (ponad 183 mln zł) złożyła firma Budimex S.A.; najdroższą zaś spółka Strabag (ponad 226 mln zł). "W budżecie GDDKiA na dokończenie budowy tego odcinka A4 zarezerwowaliśmy ponad 221 mln zł. Teraz kolejnym etapem będzie weryfikacja złożonych ofert" - dodała.

Wykonawca, który zostanie wybrany, będzie miał 14 miesięcy na dokończenie budowy tego fragmentu A4. Do wykonania pozostała część nasypów, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, dokończenie prac przy Obwodzie Utrzymania Autostrady i węźle autostradowym Rzeszów Zachód oraz prace wykończeniowe.

Pierwotnie w przetargu był zapis, że wykonawca będzie miał na dokończenie odcinka 8 miesięcy, ale od tego zapisu odwołała się jedna z firm zainteresowana udziałem w przetargu. Krajowa Izba Odwoławcza uznała jej racje i nakazała wydłużyć czas realizacji kontraktu do 14 miesięcy.

Pierwszy termin otwarcia ofert na dokończenie tego odcinka drogi był wyznaczony na 21 sierpnia. Jednak z powodu dużej liczby pytań był on kilkakrotnie przesuwany. Ostatnim razem powodem przesunięcia była zmiana warunków kontraktowych. GDDKiA zdecydowała się, że w kontrakcie z firmą, która wygra przetarg, zapisana zostanie waloryzacja cen materiałów i usług.

Pod koniec maja GDDKiA zerwała umowę na budowę odcinka autostrady A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny i drogi ekspresowej S19 z firmą Radko. Powodem odstąpienia GDDKiA od umowy był brak płynności finansowej, co wiązało się także z zajęciami komorniczymi i zgłoszonym wnioskiem o upadłość firmy Radko.

W rzeszowskim oddziale GDDKiA trwa obecnie przygotowanie do ogłoszenia przetargu na dokończenie innego odcinka autostrady A4 od Tarnowa do Dębicy. Ten fragment drogi budowało konsorcjum firm: SIAC Construction Ltd, PBG S.A., APRIVIA S.A. i Hydrobudowa Polska S.A. GDDKiA zerwała umowę z tymi firmami pod koniec lipca.

Autostrada A4 przebiegać będzie od przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach k. Zgorzelca przez m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej. Łączna długość autostrady wyniesie ok. 670 km. Podkarpacki odcinek tej trasy to ponad 160 km.