Drogi gminne i powiatowe są niszczone przez duże pojazdy, gdyż Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje wagę ciężarówek tylko na drogach krajowych.
ITD nie prowadziła kontroli masy pojazdów ciężarowych w nocy, w weekendy ani w święta – takie uchybienia wytknęła w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Zdaniem NIK kontrole masy załadowanych ciężarówek rzadko odbywały się też jesienią i zimą. Takie luki w działaniach ITD przyczyniają się do tego, że przeładowane pojazdy niszczą polskie drogi.
Raport NIK pokazuje, że ważenie odbywa się głównie na drogach krajowych. Przewoźnicy to wiedzą, omijają punkty kontrolne i korzystają z lokalnych dróg. NIK wskazuje, że winne tej sytuacji są też samorządy, które nie przygotowały miejsc do ważenia takich pojazdów.