Organizacje społeczne oraz prezydenci największych miast w Polsce zaapelowali w czwartek do premiera o wsparcie finansowe inwestycji strategicznych związanych z transportem publicznym, w tym m.in. redukcję emisyjności. "Zbudujmy miasta przyszłości już teraz" — apelują.

"Pandemia COVID-19 wywołała głęboką debatę na temat odbudowy naszych miast i gospodarek w sposób, który poprawi dobrobyt ludzi i zdrowie publiczne, zmniejszy nierówności oraz odpowie na wyzwania związane z zanieczyszczeniem powietrza i kryzysem klimatycznym" - piszą do premiera Mateusza Morawieckiego sygnatariusze listu.

Przypominają, że transport publiczny jest kluczową tą usługą publiczną, która zapewnia społecznościom przystępny cenowo, równy i bezpieczny dostęp m.in. do edukacji, zatrudnienia, czy kontaktów z rodziną i przyjaciółmi oraz podkreślają, że w trakcie restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią stanowił on bardzo ważny zasób dla ludzi, których praca jest niezbędna do funkcjonowania społeczeństwa.

"Jednak sieci transportu publicznego — mimo ich kluczowej roli — znajdują się dziś pod ogromną presją finansową, co wynika m.in. ze spadku liczby pasażerów” - wskazują. „Dlatego potrzebujemy inwestycji strategicznych w celu utrzymania, a — w miarę możliwości — wręcz rozbudowy usług oferowanych przez transport publiczny, aby zapewnić bezpieczeństwo jego użytkownikom i użytkowniczkom" – podkreślają.

Zaznaczają, że właśnie teraz należy wspierać wszystkie miasta w inwestowaniu w poprawę i rozbudowę niezbędnej infrastruktury rowerowej i pieszej, dążąc do tego, aby wprowadzone dziś rozwiązania miały charakter permanentny. "Powrót do zatłoczenia, zanieczyszczenia i hałasu, które narażają zdrowie naszych współobywateli i współobywatelek byłby nieodpowiedzialny i nie do zaakceptowania" - podkreślają.

W związku z tym, zwracają się do rządu, by - zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE - priorytetowo potraktować takie środki i działania, jaki: pomoc dla organizatorów systemów transportu publicznego w przezwyciężeniu finansowych konsekwencji COVID-19 i zapewnieniu zasobów finansowych potrzebnych do rozszerzenia i wykorzystania inteligentnych technologii w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom; inwestycje w redukcję emisyjności i modernizację systemów transportu publicznego, które zagwarantują, że nowe i rozszerzone usługi będą obsługiwane przez pojazdy zeroemisyjne; wsparcie miast w celu pilnego zwiększenia zarówno ilości, jak i jakości infrastruktury rowerowej i pieszej oraz o zwiększenie oferty alternatywnych środków transportu, w tym rowerów publicznych, i rozwój węzłów multimodalnych.

Apel podpisali prezydenci: Przemyśla, Piły, Olsztyna, Jeleniej Góry, Krakowa, Warszawy, Zamościa, a także wiceprezydenci Gdyni, Rzeszowa, Jeleniej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego oraz Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a także organizacje i stowarzyszenia: Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Otwarty Plan, Fundacja WWF Polska, Fundacja Zielone Światło, Gogolewski Jakub, Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE, HEAL Polska, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Koalicja Klimatyczna, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Stowarzyszenie Bo Miasto, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Warszawski Alarm Smogowy, Zielone Wiadomości, Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.