Projekt - jak czytamy - określa sposób ustalania mocy przyłączeniowej (parametr informujący o największym zużyciu energii, jakie może wystąpić podczas użytkowania), pozwalającej wyposażyć wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych w punkty ładowania samochodów elektrycznych.

Zgodnie z projektem budynki użyteczności publicznej powinny zapewnić moc przyłączeniową będącą iloczynem 20 proc. planowanych stanowisk postojowych i mocy równej 3,7 kW. "Przykładowo, minimalna moc przyłączeniowa dla budynku użyteczności publicznej posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 7,4 kW" - czytamy.

Z kolei w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych minimalną moc przyłączeniową określa się, mnożąc 50 proc. planowanej liczby miejsc postojowych oraz wartość mocy równej 3,7 kW. "Przykładowo, minimalna moc przyłączeniowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadającego 10 miejsc postojowych wyniesie 18,5 kW" - napisano.

Zaznaczono, że zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych można zainstalować mniej punktów ładowania, ale o większej mocy.

Wskazano, że proponowane rozwiązanie pozwoli w przyszłości zainstalować punkty ładowania dla pojazdów elektrycznych i pojazdów hybrydowych typu plug-in, bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych związanych z przebudową całej instalacji elektrycznej.

Projekt zakłada, że przepisów nie stosuje się do zamierzeń budowlanych, dla których wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego złożono przed dniem wejścia w życie tych przepisów wykonawczych.

Proponowane rozwiązanie - jak czytamy - jest najbardziej skutecznym środkiem do zapewnienia możliwości ładowania pojazdów elektrycznych w ww. budynkach i przyczynia się do rozbudowy infrastruktury ładowania, a tym samym do wdrażania elektromobilności w Polsce.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.