Drogowcy wykorzystali już prawie 60 proc. środków unijnych – dwa razy więcej niż kolejarze.
W kończącej się perspektywie unijnej na lata 2014–2020 na duże projekty transportowe Polska ma do wydania ponad 100 mld zł. 42 mld zł ma trafić na budowę dróg. Jak przyznało właśnie koordynujące wydawanie pieniędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, drogowcy mają najlepsze tempo wykorzystania funduszy z Brukseli. Według danych na koniec zeszłego roku zatwierdzono już 58 proc. płatności na budowę dróg.
Choć, jak przyznaje Joanna Lech, szefowa CUPT, jesteśmy na ostatniej prostej z realizacją tej perspektywy unijnej, to w przypadku kolejarzy odsetek zatwierdzonych płatności z UE sięgnął zaledwie 29 proc. Jest zatem o połowę niższy niż w przypadku dróg.