Dzisiaj ostatni etap rozmów o pakiecie mobilności. Szanse na poluzowanie przepisów dotyczących delegowania kierujących pojazdami są niewielkie.

Dzisiaj wieczorem w Brukseli negocjatorzy zasiądą do stołu, by zdecydować o ostatecznym kształcie przepisów regulujących transport drogowy. Jeśli nie będą one po myśli Warszawy, niewykluczone, że rząd je zaskarży.

– Jeżeli w wyniku trilogów zostałyby wynegocjowane rozwiązania niekorzystne dla Polski, tj. propozycje zagrażające realizacji swobód jednolitego rynku, nadmiernie restrykcyjne i dyskryminujące, a zarazem niezgodne z podstawowymi zasadami UE, rozważymy ich zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – mówi DGP Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury.