Do Sejmu został skierowany projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, który legalizuje tzw. jazdę na suwak oraz precyzuje zasady tworzenia „korytarzy życia”.
Choć umożliwienie swobodnego przejechania pojazdowi uprzywilejowanemu jest jednym z podstawowych prawideł obowiązujących kierujących, to wciąż nie wszyscy wiedzą, w jaki sposób poprawnie to zrobić.
Nowe przepisy precyzują, że aby przepuścić np. jadącą na sygnale karetkę na drodze z wieloma pasami ruchu w tę samą stronę, auto jadące skrajnym lewym pasem musi zjechać jak najbliżej lewej krawędzi, a kierowcy z pozostałych pasów muszą zjechać jak najbliżej prawej strony.
Z kolei jazda na suwak, w sytuacji zwężenia drogi, nakazuje każdemu kierowcy znajdującemu się na pasie, po którym kontynuacja jazdy jest możliwa, wpuszczanie po jednym aucie z pasów, które się kończą.