Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekty dwóch rozporządzeń, które mają ułatwić stosowanie lex Uber.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw z 16 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) nazywana jest „uberową”, gdyż reguluje w dużej mierze działalność takich aplikacji jak Uber czy Bolt. Wprowadza bowiem oddzielną licencję na „wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa w przewozie osób”.
Podmiot świadczący takie usługi może zlecać przewóz tylko kierowcom posiadającym licencję taksówkarską lub na przewóz osób. Zmiana ta wymaga jednak określenia wzorów formularzy do ubiegania się o poszczególne licencje, oraz wysokości opłat za nie.
Jeden ze skierowanych do konsultacji projektów rozporządzenia ministra infrastruktury określa wysokość opłaty za licencję w zakresie pośrednictwa w transporcie osób zależnie od czasu jej trwania: za okres od 2 do 15 lat zapłacić trzeba będzie 400 zł, od 15 do 30 lat – 450 zł, a od 30 do 50 lat – 500 zł. Obniżono też opłaty za licencję dla pojazdów przewożących od 7 do 9 osób – za najkrótszy okres opłata wyniesie 320 zł zamiast obecnych 700, za drugi – 380 zł zamiast 800, a za najdłuższy – 450 zamiast obecnych 900 zł. Ma to ułatwić przedsiębiorcom uzyskiwanie uprawnień.
Udogodnienia przewidziano także dla taksówkarzy. Po zmianach ich licencja ma być wydawana na dowolną liczbę pojazdów. Oznacza to, że po zmianie taksówki kierowca nie będzie musiał starać się o nową licencję, a jedynie uzyskać wypis z już istniejącej na nowe auto, co będzie znacznie tańsze. Od wejścia w życie ustawy (z początkiem następnego roku) taksówkarze będą mieć 3 lata (czyli do końca 2022 r.) na dostosowanie dokumentów do nowych przepisów. Pozostałe licencje obowiązywać będą aż do wygaśnięcia czasu, na jaki zostały wydane. Według oceny skutków regulacji zmiany mogą dotknąć ponad 65 tys. taksówkarzy.
Drugie z projektowanych rozporządzeń określa wygląd formularzy potrzebnych do złożenia wniosków o konkretne licencje. Do końca przyszłego roku używane będą jeszcze dotychczasowe szablony.
Etap legislacyjny
Konsultacje publiczne