Polscy i ukraińscy przedstawiciele kolei rozmawiali na temat możliwości uruchomienia nowych pociągów z Lublina do Lwowa. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest utworzenie połączenia opartego na przesiadce w Chełmie - poinformowała w czwartek spółka PKP.

Rozmowy na ten temat odbyły się w ubiegłym tygodniu w Warszawie, wzięli w nich udział przedstawiciele spółek z Grupy PKP oraz Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycia). Na spotkaniu omówiono m.in. kwestie związane z obecnym funkcjonowaniem oraz możliwościami rozwoju połączeń pasażerskich i towarowych pomiędzy Polską a Ukrainą - poinformowała PKP w komunikacie.

"Jednym z poruszanych tematów była kwestia uruchomienia nowych pociągów z Lublina do Lwowa. Najbardziej prawdopodobnym spośród rozważanych wariantów jest utworzenie połączenia opartego na przesiadce w Chełmie" - napisano.

Wizyta kierownictwa Kolei Ukraińskich była również dobrą okazją do omówienia możliwości rozwoju przewozów towarowych z wykorzystaniem toru o szerokości 1520 mm prowadzącego przez przejście graniczne Izow – Hrubieszów, w szczególności w zakresie obsługi przez PKP LHS przewozów kontenerowych oraz transportu kombinowanego. Na spotkaniu zostały także poruszone kwestie rozwoju infrastruktury transgranicznej oraz warunki taryfowe przewozów ładunków.

Spółka PKP SA poinformowała, że ostatnie spotkanie na tak wysokim szczeblu odbyło się w sierpniu 2017 r., dodając, że "podczas minionego roku współpraca pomiędzy kolejami polskimi i ukraińskimi rozwijała się w sposób bardzo dynamiczny, a stałym celem, na który zorientowane zostały działania kolejowych spółek, były rosnąca jakość usług dla pasażerów oraz wzrost wolumeny przewożonych towarów".

Jednym z efektów intensywnej współpracy pomiędzy obydwiema kolejami jest uruchomienie 20 grudnia 2018 r. dodatkowego połączenia pasażerskiego z Przemyśla do Lwowa - podkreślono.