Wchodzi w życie obowiązek wyposażenia monitorowanych pojazdów w lokalizatory GPS. To efekt nowelizacji pakietu przewozowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1539).Niezależnie od tego Ministerstwo Finansów szykuje kolejną. Opublikowany właśnie projekt zakłada, że monitorowane będą również transporty olejów opałowych. Cel jest taki, żeby utrudnić działanie fiskalnym oszustom.
Oleje opałowe dołączą więc do innych towarów wrażliwych, które podlegają już takiemu nadzorowi fiskusa (paliw, skażonego alkoholu, suszu i bibułki tytoniowej). Są bowiem często wykorzystywane przez przestępców do celów napędowych. Stawka akcyzy od oleju opałowego to jedynie 232 zł od 1 tys. litrów, natomiast od oleju napędowego trzeba oddać fiskusowi ponad 1171 zł od 1 tys. litrów.
Oszustwa nie są nowe, ale nasiliły się pod koniec 2017 r. i w 2018 r. Jak tłumaczył w DGP Piotr Dziedzic, dyrektor departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej po raz pierwszy od dłuższego czasu odkryli olej opałowy na kontrolowanych przez siebie stacjach benzynowych (DGP nr 46/2018 „Fiskus nie odpuszcza paliwowym oszustom”).
Nowość czeka też kupujących olej opałowy, bo nie będą już składać papierowych oświadczeń o tym, że wykorzystają go zgodnie z przeznaczeniem. Plan jest taki, że będą je przesyłać wyłącznie elektronicznie w rejestrze SENT.
Trzeba będzie zarejestrować każdą transakcję, bez względu na objętość oleju w przesyłce. Niezależnie od tego sprzedawcy (jako pośredniczący podmiot olejowy) i kupujący (jako zużywający podmiot olejowy) będą musieli zarejestrować się w urzędzie skarbowym i zostaną wpisani do specjalnych elektronicznych rejestrów skarbówki.
Przy okazji MF planuje zmianę nazwy ustawy – zamiast o monitorowaniu przewozu drogowego i kolejowego towarów byłaby to ustawa „o systemie monitorowania obrotu niektórymi towarami”.
Niezależnie od tego trwają też prace nad zmianą, która zobowiąże przedsiębiorców wytwarzających i magazynujących benzynę lub olej napędowy, prowadzących stacje paliw, a także posiadających zbiorniki na paliwa, do składania w systemie SENT raportów o zawartości swoich magazynów. Projekt nie został jeszcze opublikowany.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów – w konsultacjach publicznych