Oferta chińskiej firmy Stecol, która zaproponowała najniższą cenę za wybudowanie odcinka Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu, została odrzucona. Drogę wybuduje firma Intercor z Zawiercia. Minister infrastruktury zwiększył finansowanie tej inwestycji o 90 mln zł - poinformował w piątek szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Łukasz Smółka.

„Jest to bardzo ważna inwestycja nie tylko dla Podhala, ale i dla wypoczywających pod Tatrami. Czekamy obecnie na ewentualne odwołania, a we wrześniu chcemy podpisać umowę na wykonanie tego odcinka Zakopianki, która gwarantuje, że inwestycja zostanie zakończona w 2023 roku, natomiast prace mają rozpocząć się w 2020 roku” – wyjaśnił Smółka.

Pierwotnie najniższą cenę w przetargu na budowę odcinka Zakopianki zaproponowała chińska firma Stecol. Jak wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA, ta oferta została jednak odrzucona po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, z powodu niezgodności treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W związku z tym jako najkorzystniejszą wybrano drugą w rankingu ofertę firmy Intercor z Zawiercia, która określiła koszt inwestycji na 880 mln 100 tys. zł.

W związku z wyłonieniem droższej oferty konieczne było podpisanie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka aneksu do umowy gwarantującej sfinansowanie inwestycji, która będzie o 90 mln zł droższa w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów.

Smółka podkreślił, że ważność decyzji środowiskowej dla tej inwestycji upływa w lipcu 2020 r. dlatego konieczne było zwiększenie środków na jej finansowanie, aby zdążyć z rozpoczęciem prac przed upływem tego terminu.

„Gdyby nie było decyzji o zwiększeniu środków na inwestycję, to wydane wcześniej pieniądze na przygotowanie projektu mogły zostać utracone” - dodał.

Dwujezdniowy odcinek Zakopianki Rdzawka – Nowy Targ klasy GP będzie miał długość ponad 16 km. Na odcinku powstaną cztery węzły drogowe - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe.

Odcinek Zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu będzie łączył się z istniejącym dwujezdniowym odcinkiem Rdzawka - Chabówka. Na kolejnych trzech odcinkach w kierunku Krakowa prace nad nową Zakopianką są już mocno zaawansowane.