Niewykonanie decyzji prezesa UOKiK w terminie może skutkować karą. Nie pomoże przekonywanie, że ukarany musiał zmienić swój model biznesowy, więc nie zdążył.
Sprawy dotyczące niewykonania decyzji prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów to rzadkość. Zdecydowana większość przedsiębiorców, gdy już decyzja się uprawomocni, realizuje to, co nakazali urzędnicy. PKP Cargo jednak postąpiło inaczej. Od wczoraj wiadomo, że taka samowola się nie opłaca.
Nierówne warunki